ЗНАЧАЈ ВЕЛИКЕ КОЛИЧИНЕ ПОДАТАКА И ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ ЗА ЕФИКАСНЕ ПЛАНОВЕ ОСИГУРАЊА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

МОДЕРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ РИЗИЦИ У ОСИГУРАЊУ (Шабац: 20; 2021) (стр. 64-70)

АУТОР(И): Михајло РАБРЕНОВИЋ, Усман ИКБАЛ

Е-АДРЕСА: mihajlo.rabrenovic.011@gmail.com. usmaniqbal@tmu.edu.tw

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/XXSav21.064R

САЖЕТАК:

Big data је комплексан појам који означава скуп података у различитим форматима. Уочава се велики број изазова у вези са овим појмом, укључујући како похрањивати, претраживати, анализирати и делити ове податке.

У овом раду, коаутори се баве везом између Big data и вештачке интелигенције и ефективних планова осигурања у области здравствене заштите. У анализи је узето у обзир да је осигурање као пословна активност критички повезано са управљањем ризиком. У раду је тестирана хипотеза: квалитет разумевања ризика у осигурању у области здравства је директно повезан са квалитетом информација. Тематика захтева мултидисциплинарни приступ, који укључује знања из информатике, правних и организационих наука, као и из осигурања у области здравствене заштите.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

big data, вештачка интелигенција, осигурање, здравствена заштита

ЛИТЕРАТУРА:

WHO. (2017). Global strategy and action plan on ageing and health. Geneva: World Health Organization. WHO. (2015). World report on ageing and health. Geneva: World Health Organization.

The Well 2014. (Jan 23, 2020). Healthy Ageing Review Paper 2018 Part B. Äîńňóďíî íŕ: https:// thewellresource.org.au/topics/healthy-ageing/learn/healthy-ageing-review-paper-2018-part-b, 25. 2. 2021.

Iqbal, U. Rabrenovic, M. Yu-Chuan, L. (2019). “Health care quality challenges in low- and middle- income countries”, International Journal for Quality in Health Care Oxford University Press, 31(3), Editorial, 165.

Јовановић, С. Узелац, О. (2020). „Традиционалне правне установе и право осигурања”, Европска ревија за право осигурања, 19(1), 8–15.

Крстић, Б., Крстић, М. (2015). „Модели рационалног одлучивања у савременој економској тео- рији”, Megatrend Review, 12(3), 67–86.

Павловић, Н., Крстић, Ј. (2016). Предузетништво и менаџмент. Врњачка Бања, Србија: Факул- тет за хотелијерство и туризам.

Rabrenovic, M. Cukanovic – Karavidic, M. Stosic, I. (2018). “Association of strategic management with vaccination in the terms of globalization”, International Journal for Quality in Health Care – Oxford University Press, 30(3), 234–239.

Zakon o osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 139/2014.

Zakon o zdravstvenom osiguranju, Službeni glasnik RS, br. 25/2019. Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Službeni glasnik RS, br. 25/2019.