(doi:10.46793/GP.0902)

Славко Ђорђевић, КОЛИЗИОНОПРАВНО ЦЕПАЊЕ ЗАОСТАВШТИНЕ УСЛЕД ПРИМЕНЕ УСТАНОВЕ RENVOI И УКЛАЊАЊЕ НАСТАЛИХ ПРОТИВРЕЧНОСТИ ПРАВНИХ НОРМИ

10.46793/GP.0902.003DJ

3-18

Зоран Чворовић, БОРБА ПРОТИВ ХАЈДУЧИЈЕ У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ: ИЗМЕЂУ ЗАКОНИТОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ

10.46793/GP.0902.019C

19-41

Соња Лучић, ЗАШТИТА ГЕОГРАФСКИХ ОЗНАКА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

10.46793/GP.0902.043L

43-52

Борко Михајловић, ПРОМЕНЕ У ПРАВНОМ РЕГУЛИСАЊУ ДУЖНОСТИ ПРИЈАВЉИВАЊА ПОСЛОВА И РАДЊИ У КОЈИМА ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС

10.46793/GP.0902.053M

53-66

Вељко Влашковић, ПРАВО ДЕТЕТА НА СЛОБОДУ ВЕРОИСПОВЕСТИ У КОНТЕКСТУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА НА ВАСПИТАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕТЕТА

10.46793/GP.0902.067V

67-83

Јован Вујичић, HARDSHIP КЛАУЗУЛА

10.46793/GP.0902.087V

87-107

Емилија Станковић, ПОРОДИЧНИ ФИДЕИКОМИС У РИМСКОМ ПРАВУ И НЕКИМ ЕВРОПСКИМ КОДИФИКАЦИЈАМА

10.46793/GP.0902.109S

109-118

Весна Пајевић, ХРАНИТЕЉСТВО КАО ОБЛИК ПРИВРЕМЕНЕ ПОРОДИЧНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ДЕТЕТА

10.46793/GP.0902.119P

119-132

Милица Соврлић, АКТУЕЛНОСТ ЕДИКТА NE QUIS IN SUGGRUNDA У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ПРАВУ

10.46793/GP.0902.133S

133-147

Анте Јелавић, ИЗМЈЕНЕ УКРАЈИНСКОГ УСТАВА ИЗ 2014. ГОДИНЕ

10.46793/GP.0902.149J

149-172