ПРАВО ДЕТЕТА НА СЛОБОДУ ВЕРОИСПОВЕСТИ У КОНТЕКСТУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА НА ВАСПИТАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕТЕТА

Гласник права 2 (2018), (стр. 67-83) 

АУТОР: Вељко Влашковић

Е-АДРЕСА: vvlaskovic@jura.kg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.0902.067V

САЖЕТАК:

Право детета на слободу вероисповести представља важно право из групе партиципативних права детета које је од изузетног значаја, како у смислу развоја, тако и у контексту идентитета детета. Ипак, поменуто право има мањи  правни и практични домашај у односу на остала партиципативна права детета. Основни разлог за овакав домет права детета на слободу вероисповести јесте што се поменуто право првенствено остварује унутар правног простора у којем родитељи врше право васпитавања и образовања детета. Истовремено, право детета на слободу вероисповести има и спољна ограничења условљена правима и интересима трећих лица, као и интересима ширег друштвеног окружења.

У раду се разматра садржина и домашај права детета на слободу вероисповести са тежиштем на проблем остваривања наведеног права у домену родитељског права да верски образују своју децу. Такође, посебна пажња посвећује се приступу националних законодавстава у смислу простора који се даје детету ради остваривања права на слободу религије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

права детета, слобода вероисповести,  слобода испољавања вере, права родитеља, верско образовање детета, ограничење права.

ЛИТЕРАТУРА: