Категорија 2 (2018)

ИЗМЈЕНЕ УКРАЈИНСКОГ УСТАВА ИЗ 2014. ГОДИНЕ

Гласник права 2 (2018), (стр. 149-172)  АУТОР: Анте Јелавић Е-АДРЕСА: antejelavic82@yahoo.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор приказује промјене у  Уставу Републике Украјине, њихову бит. Украјина јест млада држава која је до сад имала три…

Детаљније

АКТУЕЛНОСТ ЕДИКТА „NE QUIS IN SUGGRUNDA“ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ПРАВУ

Гласник права 2 (2018), (стр. 119-132)  АУТОР: Милица Соврлић Е-АДРЕСА: msovrlic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Према правилима римског права неодржавање спољњих делова објеката или постављање различитих предмета на њима било је санкционисано. Примењујући принцип одбјективне одговорности одговорно…

Детаљније

ХРАНИТЕЉСТВО КАО ОБЛИК ПРИВРЕМЕНЕ ПОРОДИЧНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ДЕТЕТА

Гласник права 2 (2018), (стр. 119-132)  АУТОР: Весна Пајевић Е-АДРЕСА: cukovicvesna@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Право детета да живи са родитељима и деинституционализација у процесу реформе социјалне заштите омогућили су да свако дете  живи и одраста  у…

Детаљније

ПОРОДИЧНИ ФИДЕИКОМИС У РИМСКОМ ПРАВУ И НЕКИМ ЕВРОПСКИМ КОДИФИКАЦИЈАМА

Гласник права 2 (2018), (стр. 109-118)  АУТОР: Емилија Станковић Е-АДРЕСА: estankovic@sbb.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Фидеикомиси (fideicommissum) су првобитно биле жеље тестатора које су се односиле примера ради, на место сахране, на жеље поводом склапања брака и…

Детаљније

HARDSHIP КЛАУЗУЛА

Гласник права 2 (2018), (стр. 87-107)  АУТОР: Јован Вујичић Е-АДРЕСА: jvujicic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Интерес за решавање проблема промењених околности у уговорним односима показују не само правници, већ и привредни субјекти и њихова удружења. Због веома…

Детаљније

ПРАВО ДЕТЕТА НА СЛОБОДУ ВЕРОИСПОВЕСТИ У КОНТЕКСТУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА НА ВАСПИТАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕТЕТА

Гласник права 2 (2018), (стр. 67-83)  АУТОР: Вељко Влашковић Е-АДРЕСА: vvlaskovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Право детета на слободу вероисповести представља важно право из групе партиципативних права детета које је од изузетног значаја, како у смислу развоја,…

Детаљније

ПРОМЕНЕ У ПРАВНОМ РЕГУЛИСАЊУ ДУЖНОСТИ ПРИЈАВЉИВАЊА ПОСЛОВА И РАДЊИ У КОЈИМА ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС

Гласник права 2 (2018), (стр. 53-66)  АУТОР: Борко Михајловић Е-АДРЕСА: bmihajlovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Измене и допуне Закона о привредним друштвима из јуна 2018. године значајно су утицале на дужност пријављивања послова и радњи у којима…

Детаљније

ЗАШТИТА ГЕОГРАФСКИХ ОЗНАКА ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

Гласник права 2 (2018), (стр. 43-52)  АУТОР: Соња Лучић Е-АДРЕСА: sspasojevic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Географске ознаке јаких алкохолних пића у Србији уживају заштиту на основу Закона о јаким алкохолним пићима, а у Европској унији на основу…

Детаљније

БОРБА ПРОТИВ ХАЈДУЧИЈЕ У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ: ИЗМЕЂУ ЗАКОНИТОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ

Гласник права 2 (2018), (стр. 19-41)  АУТОР: Зоран Чворовић Е-АДРЕСА: zcvorovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада је социјални и правни феномен хајдучије, која се преобразила из форме национал-ослободилачке борбе под турском влашћу у озбиљну криминалну…

Детаљније

КОЛИЗИОНОПРАВНО ЦЕПАЊЕ ЗАОСТАВШТИНЕ УСЛЕД ПРИМЕНЕ УСТАНОВЕ RENVOI И УКЛАЊАЊЕ НАСТАЛИХ ПРОТИВРЕЧНОСТИ ПРАВНИХ НОРМИ

Гласник права 2 (2018), (стр. 3-18)  АУТОР: Славко Ђорђевић Е-АДРЕСА: slavko@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У домаћем међународном приватном праву до тзв. колизионоправног цепања заоставштине и примене више меродавних права на различите делове заоставштине једног оставиоца може…

Детаљније