Категорија 2 (2018)

Гласник права 2 (2018)

Download Full Pdf     (doi:10.46793) Славко Ђорђевић, КОЛИЗИОНОПРАВНО ЦЕПАЊЕ ЗАОСТАВШТИНЕ УСЛЕД ПРИМЕНЕ УСТАНОВЕ RENVOI И УКЛАЊАЊЕ НАСТАЛИХ ПРОТИВРЕЧНОСТИ ПРАВНИХ НОРМИ 10.46793.003DJ 3-18 Зоран Чворовић, БОРБА ПРОТИВ ХАЈДУЧИЈЕ У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ: ИЗМЕЂУ ЗАКОНИТОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ 10.46793.019C 19-41 Соња Лучић, ЗАШТИТА ГЕОГРАФСКИХ…

Детаљније