ИЗМЈЕНЕ УКРАЈИНСКОГ УСТАВА ИЗ 2014. ГОДИНЕ

Гласник права 2 (2018), (стр. 149-172) 

АУТОР: Анте Јелавић

Е-АДРЕСА: antejelavic82@yahoo.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/GP.0902.149J

САЖЕТАК:

У овом раду аутор приказује промјене у  Уставу Републике Украјине, њихову бит. Украјина јест млада држава која је до сад имала три уставне промјене. Све те промјене оставиле су дубоки траг у политичком животу Украјине, а и у великом су значају утјецале на живот украјинских грађана. Аутор у овом раду поближе обрађује посљедње промјене украјинског устава, којима се жели промијенити политички сустав Украјине, тако што би се из полупредсједничког сустава вратило у парламентарни сустав. Посебна пажња се придаје институцији референдума, која се у посљедње вријеме јако често злоупотребљава.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Украјина, Устав, уставне промјене, референдум, полупредсједнички сустав,  парламентарни сустав

ЛИТЕРАТУРА: