Форум, 2019 1 (1-2) — Годиште 1 свеска 1-2

Download full PDF  

DOI: 10.46793/Forum19


УВОДНИК – Славко Ђорђевић, Марко Славковић

Наслов рада: Статус наставника на факултету – нека спорна питања (doi:10.46793/Forum19.003B)
АУТОРИ: Радоје Брковић, Мирјана Поповић

Наслов рада: Регионализација као мера развоја руралних подручја Републике Србије (doi:10.46793/Forum19.025D)
АУТОРИ: Милош Димитријевић, Никола Макојевић

Наслов рада: Спремност пројектног менаџмента за Индустрију 4.0: мапирање критичних фактора успеха (doi:10.46793/Forum19.045S)
АУТОРИ: Марко Славковић, Маријана Симић

Наслов рада: Специфичности савремене социјалне структуре са посебним акцентом на земље БРИКС-а у глобалној економији (doi:10.46793/Forum19.067D)
АУТОР: Ненад Дугалић

Наслов рада: Казне у Француском кривичном законику од 1810. године (doi:10.46793/Forum19.087M)
АУТОР: Милица Маринковић

Наслов рада: Сазнање и примена страног права у међународном приватном праву Републике Србије (doi:10.46793/Forum19.109S)
АУТОР: Сања Станковић

Наслов рада: The use of memory english learning strategies of the students at the Faculty of Еconomics in Кragujevac (doi:10.46793/Forum19.133M)
АУТОР: Маријана Д. Матић

Наслов рада: Specificity, definiteness, and l2 article production in the l1 serbian /l2 english linguistic environment (doi:10.46793/Forum19.153V)
АУТОР: Марта Величковић