Категорија 1-2019

Сазнање и примена страног права у међународном приватном праву Републике Србије

Форум 1 (1-2) 2019, (стр. 109-132) АУТОР(И): Сања Станковић Е-АДРЕСА: sanjastankovic79@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Данас, се услед прекограничног кретања људи, робе, капитала и пружања услуга јавља све већи број спорова са међународним елементом. Када се пред надлежним…

Детаљније

Казне у Француском кривичном законику од 1810. године

Форум 1 (1-2) 2019, (стр. 87-107) АУТОР(И): Милица Маринковић Е-АДРЕСА: milica.marinkovic93@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду анализира казнени систем француског Кривичног законика од 1810. године (Code pénal de 1810), имајући у виду утицај који је овај…

Детаљније

Специфичности савремене социјалне структуре са посебним акцентом на земље БРИКС-а у глобалној економији

Форум 1 (1-2) 2019, (стр. 67-85) АУТОР(И): Ненад Дугалић Е-АДРЕСА: sonenesa10@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Савремени економски односи доносе бројне нежељене проблеме, који тенденцијски прерастају корисност па и саму сврху глобализације, што доводи до велике диференцијације људи на…

Детаљније

Спремност пројектног менаџмента за Индустрију 4.0: мапирање критичних фактора успеха

Форум 1 (1-2) 2019, (стр. 45-65) АУТОР(И): Марко Славковић, Маријана Симић Е-АДРЕСА: Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Развој напредних технологија, као и све чешћа примена дигиталних технологија у производном процесу означили су почетак четврте индустријске револуције, која је широј…

Детаљније

Регионализација као мера развоја руралних подручја Републике Србије

Форум 1 (1-2) 2019, (стр. 25-43) АУТОР(И): Милош Димитријевић, Никола Макојевић Е-АДРЕСА: mdimitrijevic@kg.ac.rs, nmakojevic@kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Основна карактеристика регионалног развоја Републике Србије у протеклих тридесетак година одликује се интензивним растом регионалних диспропорција у демографском и економском…

Детаљније

Статус наставника на факултету – нека спорна питања

Форум 1 (1-2) 2019, (стр. 3-23) АУТОР(И): Радоје Брковић, Мирјана Поповић Е-АДРЕСА: Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Радни однос, тачније, радно‐правни положај наставника на факултету, другачији је у односу на остале области рада, имајући у виду специфичности наставно‐научне делатности…

Детаљније

Форум, 2019 1 (1-2) — Годиште 1 свеска 1-2

Download full PDF   DOI: 10.46793/Forum19 УВОДНИК – Славко Ђорђевић, Марко Славковић Наслов рада: Статус наставника на факултету – нека спорна питања (doi:10.46793)АУТОРИ: Радоје Брковић, Мирјана Поповић Наслов рада: Регионализација као мера развоја руралних подручја Републике Србије (doi:10.46793)АУТОРИ: Милош Димитријевић, Никола…

Детаљније