Категорија Садашњост и будућност услужног права

EЛЕКТРОНСКИ ТЕСТАМЕНТ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 405-414 АУТОР(И): Тамара Ђурђић Милошевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Основна сврха завештајне форме у наследном праву јесте да као основни инструмент планирања наслеђивања омогући реализацију слободе завештања. Међутим, последњих деценија савремено…

Детаљније

УСЛУГЕ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ: НОВИ АСПЕКТ МЕЂУНАРОДНОГ СУБЈЕКТИВИТЕТА НЕДРЖАВНИХ СУБЈЕКАТА?

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 389-403 АУТОР(И): Драган Дакић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет истраживања у овом раду јесте могућност недржавних субјеката, корпорација, да пружају ius ad bellum услуге у дигиталном окружењу и то не само…

Детаљније

РАЧУНАРСТВО У ОБЛАКУ – ПРАВНА ПИТАЊА И ДИЛЕМЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 379-388 АУТОР(И): Игор Камбовски Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рачунарство у облацима (енг.-Cloud Computing) је део наше свакодневице, револуционарни изум 21 века којим се превазилази можда највећи проблем од појаве интернета и…

Детаљније

УСЛУГЕ ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА НЕКАД И САД

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 361-376 АУТОР(И): Ратомир Антоновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Законом о добровољном ватрогаству регулишу се питања организације добровољног ватрогаства, оснивање, деловање и организација добровољних ватрогасних друштава, њихова права и обавезе, удруживање добровољних…

Детаљније

ЗНАЧАЈ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ“ У ОСТВАРИВАЊУ ЗАШТИТЕ ОСНОВНИХ ПРАВА, СЛОБОДА И ИНТЕРЕСА ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 349-360 АУТОР(И): Ана Опачић, Владимир Врховшек, Сандра Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Садашњост и будућност заштите слободе и права грађана и интереса правних субјеката, уз обезбеђивање уставности и законитости од стране…

Детаљније

BIBLIOTHECA ULPIA

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 339-348 АУТОР(И): Срђан Владетић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Bibliotheca Ulpia је била римска јавна библиотека коју је основао цар Трајан. Она представља једну од најзначајнијих античких библиотека која је радила најдуже…

Детаљније

РЕГУЛАТИВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ОПРЕМАЊА, ТРАНСПОРТА, ЧУВАЊА И УКОПА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 323-338 АУТОР(И): Нина Планојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет ауторкиних анализа су прописи којима су у домаћем праву регулисане погребне услуге. У прва два дела рада ауторка утврђује надлежност за пружање…

Детаљније

THE AUSTRALIAN OPEN TENNIS CHAMPIONHIP AND COVID-19 TRAVEL RESTRICTIONS

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 315-320 АУТОР(И): Barrie Goldsmith, Josh Miller Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The events concerning Novak Djokovic participation at this year’s Australian Open Tennis Championship prompted many questions to be asked and the…

Детаљније

ОБРАЗОВАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 291-313 АУТОР(И): Ненад Ђурђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Спортски стручњаци играју у савременом спорту централну улогу у обављању спортских активности и спортских делатности и у развитку сваке спортске гране и области…

Детаљније

ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ПУТНИКА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 269-288 АУТОР(И): Зоран Миладиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Превоз путника у свим гранама саобраћаја по природи ствари је један вид опасне делатности. Могућност настанка несрећног случаја у јавном превозу путника реална…

Детаљније