Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 339-348

АУТОР(И): Срђан Владетић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.339V

САЖЕТАК:

Bibliotheca Ulpia је била римска јавна библиотека коју је основао цар Трајан. Она представља једну од најзначајнијих античких библиотека која је радила најдуже од свих библиотека у старом Риму. Рад се, најпре, дотиче плана Трајановог форума на коме је она била смештена, а затим питања финансирања њене изградње, унутрашњег и спољашњег изгледа. Предмет рада биће и одређивање садржаја којима је библиотека располагала и капацитета за смештај библиотечке грађе, а затим и питања везана за њену организацију и услуге које је она пружала, као и одређивање периода када је она престала са радом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стари Рим, Трајанов форум, Bibliotheca Ulpia, финансирање изградње, архитектонско уређење, библиотечка грађа, капацитет библиотеке, услуге.

ЛИТЕРАТУРА:

 • The Attic Nights of Aulus Gellius, Translated into English by W. Beloe, Vol. I, printed for J. Jonson, St. Paul’s Church-Yard, 1795.
 • Affleck, M. K., Roman Libraries During the Late Republic and Early Empire: with Special Reference to the Library of the Pliny the Elder, University of Queensland, 2012.
 • Gai Solii Appolinaris Sidonii, Epistulae et Carmina, recensuit et emendauit Christianus Luetjohann, Berolini, 1887.
 • The Leters of Sidonius, Translated with Introduction and Notes by O.M. Dalton, vol. II, Owford University Press.
 • Boyd, E., Public Libraries and Literary Culture in Ancient Rome, The University of Chicago Press, 1915.
 • Владетић, С., Библиотека Асинија Полиона (Bibliotheca Asini Polionis): Прва јавна библиотека у старом Риму, Зборник радова: Услуге и права корисника, Крагујевац, 2020.
 • Gibon, E. D., Opadanje i propast rimskog carstva, Beograd, 1996.
 • Dio’s Roman History, with an English Translation by Earnest Cary, Vol. VIII, London,:William Heinemann, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1925.
 • Dix, T.K. and Houston, G.W., ‘Public libraries in the city of Rome: from the Augustan age to the time of Diocletian’, Melanges de l’ecole Francaise de Rome – Antiquite, 118-2, 2006.
 • Касон, Л., Библиотеке старог, света (превод: Љубановић Г.), Clio, 2004.
 • Makowiecka, E., The Origin and the Evolution of Arhitectural Form of Roman Library, Warszava: Wydawnictwa Uniwesytetu Warzsawskiego, 1978.
 • Meneghini, R., Nuovi dati sulla funzione e le fasi costruttive delle bibliotheca del foro di Traiano, MEFRA, 114, 2002.
 • Merivale, C., History of the Romans under the Empire, New York, D. Appleton and Co., 1892.
 • Амијан Марцелин, Историја, предговор, превод и објашњења: Милена Милин, Просвета, 1998.
 • Packer, J. E.. The Forum of Trajan in Rome, A Study of Monuments, Berkely, 1997.
 • Packer, J., Sarring, K. L., Sheldon, R. M., A new Exavation in Trajans Forum, American Journal of Archaeology, Vol. 87, No. 2 (1983).
 • Packer, J. E., The Forum of Trajan in Rome – A Study of Monument in Brief, University of Clifornia Press, Berkeley, L. A. London.
 • Platner, S. B., Topography and Monuments of Ancient Rome, second edition, Allyn and Bacon, 1911.
 • The Scriptores Historiae Augustae by S. H., Ballou and Magie, D., Cambridge, Mass.: Harvard University Press, London W. Heinemannn, 1921.
 • Царска повест, предговор и коментари Ж. Петровић, превод са латинског М. Мајхер и Ж. Петровић,Српска књижевна задруга, Београд, 2009.
 • The Correspodence of Marcus Cornelius Fronto, Edited and for the first time translated by Haines, M. A., London,:William Heinemann, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1919.
 • Марко Тулије Цицерон, Писма Атику, II, превод: Савић Ј., Видовић, Г., Димитријевић, Д., Федон, Београд, 2013.
 • Watson, A., The Digest of Justinian, Vol. 2, University of Pensilvania Presss, Philadelphia, 1998.