Категорија Садашњост и будућност услужног права

УЛОГА ИНТЕРНЕТА У ПРУЖАЊУ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 555-572 АУТОР(И): Јелена Вучковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду ауторка полази од тезе да је појава Интернета као глобалне мреже која превазилази просторна и временска ограничења, убрзао и квалитативно променио…

Детаљније

ЗАШТИТА ЖИГА У ФРАНЦУСКОМ ПРАВУ XIX ВЕКА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 543-552 АУТОР(И): Милица Маринковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду излаже преглед настанка и развитка заштите жига у Француској, са нарочитим освртом на XIX век. Индустријска својина, и у оквиру…

Детаљније

ОБУКА АДВОКАТСКОГ ПРИПРАВНИКА ЗА САМОСТАЛАН РАД КАО СПЕЦИФИЧНА УСЛУГА И ДЕЛАТНОСТ АДВОКАТА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 531-541 АУТОР(И): Драгана Ћорић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Правни факултети својим програмима обезбеђују основни корпус знања и информацијама младим правницима, потребне за њихов самосталан рад у некој од правних професија. У…

Детаљније

ЗАШТИТА ОДЈЕВНИХ ПРЕДМЕТА У СИСТЕМУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ ВЛАСНИШТВА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 505-530 АУТОР(И): Џенана Радончић, Фарис Муратовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Чланак се бави питањем да ли и како пружити заштиту одјевним предметима у систему права интелектуалног власништва. Одјевни предмети су првенствено…

Детаљније

EUROPEAN COURT OF JUSTICE ON THE USE OF A PREVIOUS TRADEMARK REPUTATION IN TERMS OF INFRINGEMENT

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 495-504 АУТОР(И): Milica Šutova, Ksenija Vlaškovic Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: The proprietor of the trademark has the right to prohibit the use of a protected (or similar) trademark, which may mislead…

Детаљније

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ПАТЕНТНО ПРАВО

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 479-493 АУТОР(И): Соња Лучић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Вештачка интелигенција је област технологије која се интензивно развија. Упоредо са развојем вештачке интелигенције, постало је актуелно питање њене патентне заштите. Вештачкоинтелигентни системи…

Детаљније

НЕПАТЕНТИБИЛНЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ТВОРЕВИНЕ И ИЗУМИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 461-478 АУТОР(И): Дионис Јурић, Сара Ерман Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет је патентне заштите изум из било којег подручја технике, а који мора бити нов, имати инвентивну разину те бити индустријски…

Детаљније

ЕКСПЕРТСКЕ УСЛУГЕ СТРУЧНОГ ЛИЦА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 443-460 АУТОР(И):  Гордана Станковић, Маријана Дукић Мијатовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализирају одредбе Закона о парничном поступку (2011) које предвиђају могућност да странка уговором ангажује одређено стручно лице…

Детаљније

ПРАВНИ ОКВИР РЕГУЛИСАЊА ПАМЕТНИХ УГОВОРА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 429-440 АУТОР(И):  Данијела Глушац Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У 21. веку велику пажњу привлачи повезаност права и информационих технологија. Са развојем криптовалута заживели су паметни уговори, чији концепт је још 1996.…

Детаљније

ПРЕНОС ЛИЧНИХ ПОДАТАКА НАКОН ОДЛУКЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ SCHREMS II

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 415-427 АУТОР(И): Ана Човић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду ће бити анализирана пресуда Европског суда правде из јула 2020. године, којом је пренос личних података Европљана у САД проглашен незаконитим.…

Детаљније