ОБУКА АДВОКАТСКОГ ПРИПРАВНИКА ЗА САМОСТАЛАН РАД КАО СПЕЦИФИЧНА УСЛУГА И ДЕЛАТНОСТ АДВОКАТА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 531-541

АУТОР(И): Драгана Ћорић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.531C

САЖЕТАК:

Правни факултети својим програмима обезбеђују основни корпус знања и информацијама младим правницима, потребне за њихов самосталан рад у некој од правних професија. У циљу што боље припреме истих за самосталан рад у адвокатури, установљена је адвокатско- приправничка вежба која траје две године, и одвија се у адвокатској канцеларији. У току те вежбе, адвокат (принципал)спроводи низ активности којима пружа адвокатском приправнику потребне вештине за рад и опхођење са странкама и другим државним органима. Овај однос можемо посматрати као посебну врсту услужне делатности, коју адвокат врши у оквиру своје професије, чиме истовремено и себе и свој рад побољшава а са друге стране уводи нову особу у професију на адекватан начин.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

адвокат, адвокатски приправник, вежба.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Закон о адвокатури, Сл. гласник РС, бр. 31/2011-3, 24/2012-28 (УС)
  • Кодекс професионалне етике адвоката, Сл. гласник РС, бр. 27/2012-19, 159/2020- 123 (УС).
  • Чоколић, А., Како је настало одвјетништво и ко су били први одвјетници античког свијета, Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 5/2014.