ПРЕНОС ЛИЧНИХ ПОДАТАКА НАКОН ОДЛУКЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ SCHREMS II

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 415-427

АУТОР(И): Ана Човић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.415C

САЖЕТАК:

У раду ће бити анализирана пресуда Европског суда правде из јула 2020. године, којом је пренос личних података Европљана у САД проглашен незаконитим. „Штит приватности“ је правни оквир за регулисање трансатлантске размене личних података у комерцијалне сврхе између Европске уније и Сједињених Држава, који је америчким властима дозвољавао прикупљање личних података о субјектима у Европској унији, међутим без одговарајућих заштитних мера, наводи се у пресуди Суда. Из Фејсбука, незадовољни пресудом, значајном за мултинационалне компаније, истичу да ће заустављање преноса података имати негативне последице на резултате циљаног онлајн оглашавања, чији је обим последњих година значајно повећан. Утврђено је да принципи америчког “Штита приватности” нису усаглашени са европским законима, ни са Европском општом уредбом о заштити података (GDPR), те да су стога неважећи. Ова пресуда утиче на сваку америчку компанију, не само на Фејсбук и Инстаграм, па ће последице њеног доношења осетити и фирме попут Гугла и Амазона. У међувремену се поставило и питање утицаја ове пресуде на пренос података у друге државе, попут Кине и Русије, нарочито када се говори о преносу путем актуелне друштвене мреже ТикТок, путем технологије кинеске компаније Huawei и Yandex такси апликације.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Европски суд правде, Фејсбук, Schrems II, заштита података.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Андоновић, С., Прља, Д., Основи права заштите података о личности, Београд, 2020.
 • Аtik, J., Groussot, X., A Weaponized Court of Justice in Schrems II, Nordic Journal of European Law, no. 2/2021. DOI: 10.36969/njel.v4i2.23778
 • Дилигенски, А., Прља, Д., Фејсбук: Заштита података и судска пракса. Београд, 2018. Murphy, H., M., Assessing the Implications of Schrems II for EU – US Data Flow,
 • International & Comparative Law Quarterly, Volume 71, Issue 1, 2022. DOI: https://doi.org/10.1017/S0020589321000348
 • Rotenberg, M., Schrems II, from Snowden to China: Toward a new alignment on transatlantic data protection, European Law Journal, no. 26(1-2), DOI: 10.1111/eulj.12370
 • Stehlik, V., Vardanyan, L., Schrems II: Will it really increase the Level of Privacy Protection against Mass Surveillance? Bratislava Law Review 4(2). DOI: 10.46282/blr.2020.4.2.215 Cory, N., Castro, D., Dick, E. V., ‘Schrems II’: What Invalidating the EU-U.S. Privacy Shield
 • Means for Transatlantic Trade and Innovation, Information Technology & Innovation Foundation, 2020.
 • Човић, А., Право на приватност и заштита личних података у доба пандемије COVID-19, Социолошки преглед, бр. 3/2020, DOI: https://doi.org/10.5937/socpreg54- 27284
Правни извори
 • Commission Implementing Decision (EU) 2021/914 of 4 June 2021 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council.
 • Directive EU 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA.
 • Frequently Asked Questions on the judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C-311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems. Доступно на https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/ frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_en
 • Regulation EU 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC – General Data Protection Regulation.
 • Standard Contractual Clauses (SCC). Standard contractual clauses for data transfers between EU and non-EU countries. Доступно на https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data- protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
 • Устав Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 98/2006.

 

Интернет извори