УЛОГА ИНТЕРНЕТА У ПРУЖАЊУ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 555-572

АУТОР(И): Јелена Вучковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.555V

САЖЕТАК:

У раду ауторка полази од тезе да је појава Интернета као глобалне мреже која превазилази просторна и временска ограничења, убрзао и квалитативно променио начин пружања медијских услуга. Док су традиоционални медији, попут штампе, радија, па и телевизије споро развијале своје медијске понуде ширем аудиторијуму, Интернет је ову понуду убрзао и учинио разноврснијом и доступнијом већем броју корисника, нарочито средње и млађе старосне доби, који развој технологије више прихватају и брже разумеју. За разлику од ранијих времена, временски период који је потребан да би се нека медијска услуга пружила публици, сведен је на минимум. Брзина технолошког развоја доводи до комплетне услуге у тренутку, од портала, до видеа на захтев, подкаста, платформи за размену видео садржаја и др. Свет медијске ексклузивности одавно више није исти. Медијска комуникација на тржишту је двосмерна, а информације долазе из различитих извора који нису увек лако проверљиви. Грађанин постаје учесник у онлајн простору и на онлајн тржишту једним кликом на екрану рачунара или мобилног телефона. Власници интернет платформи се утркују да пронађу што бољи модел пословања за себе, успевајући да са медијског тржишта постепено потисну традиционалне медије. Ове чињенице на модерна друштва утичу на два нивоа. Први је политички, а други економски. Демократске институције и слобода изражавања угрожене су појавом злоћудних, нетачних информација и дезинформација, што утиче на квалитет изборног процеса и рада политичких институција. Срж демократског ткива налази се у озбиљној опасности. Економски аспект огледа се у изградњи посебног онлајн модела заснованог на кликовима, у коме интернет предузећа стварају изазове компетитивности, правичности и могућности уласка на тржиште, јер главне онлајн платформе мање-више контролишу екосистеме дигиталне економије. Тржиште медијских услуга доживљава дубоку „платформизацију“ пружања медијских услуга, па тако интернет платформа постаје доминантан инфраструктурни и економски модел у сектору медија. Важну улогу у оба ова процеса,политичком и економском, имају ехо-коморе, односно алгоритми за праћење понашања корисника медијских услуга на Интернету. Медијски екосистем постаје све више виралан, а све мање реалан. То научним истраживањима ове појава даје карактеристике мисаоног експеримента или парадокса.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Интернет, медијске услуге, слобода изражавања, интернет платформе, ехо-коморе.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вордл, К., Деракшан, Х., Информацијски поремећај: ка интердисциплинарном оквиру за истраживање и креирање секторске политике, Београд, 2019.
 • Вилотијевић, М., Дидактичке теорије и теорије учења, Београд.
 • Вучковић, Ј., Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 54/2009.
 • Вучковић, Ј., Нека питања дигиталитације медијских услуга, Зборник радова:Услуге и владавина права, Крагујевац, 2021.
 • Dutton, B., Fake news,echo chambers and filter bubbles are an exaggerated threat. Here’s why., World Economic Forum Blog, 2017.
 • Carey, J., Communication as a Culture: Esseys on Media and Sociaty, London: Routledge, 1989.
 • Pariser, E, The Filter Bubble:How the New Personalized Web is Changing What We Read and How We Think, Penguin Books, 2011.
 • Pariser, E, The Filter Bubble:What The Interenet is Hiding From You, Penguin Books, 2011.
 • Рокша-Зупчевић, А., Регулаторна тела и медијски плурализам, Регионална публикација Београд, 2021.
 • Habermas, J., The Structural Transformation of the Public Sphere:An inquiru into a Category of Bourgeois Society, Polity, 2015.
 • Habermas, J., Political Communication in Media Sociaty:Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension?The Impact of Normative Theory on Empirical Research, Dresden, 2006.
 • www.medijskapismenost.hr, приступ 12.04. 2022.
 • www.novosti.rs, приступ 12.04.2022. www.web.media.mit.edu , приступ 20.04.2022 www.sr.nsp-ie.org ,приступ 17.04.2022. www.techtarget.com , посета 19.04.2022. www.consillum.europa.eu, приступ 20.04.2022.
 • www.bbc.com, приступ 20.04.2022.
 • www.slobodnaevropa.org, приступ 20.04.2020.
 • www.hudoc.echr.coe.int,  приступ  15.04.2022.
 • www.hudoc.echr.coe.int,  приступ  15.04.2022.
 • www.ofcom.org.uk, приступ 11.04.2022.
 • www.reuters.com/article/us-cyber-deepfake-activist/deepfake-used-to-attack-activist-couple- shows-new-disinformation-frontier ,приступ 18.04.2022.
 • www.novosti.rs/amp/vesti/feljton/1036906/feljton-izbori-drustvenim-mrezama-sve-vise-govori- fenomenu-eho-komora-ljudi-mahom-citati-stavove-istomiljenika, приступ 20.04.2022.
 • www.hudoc.echr.coe.int, приступ 14.04.2022.
 • www.echr.coe.int/Documents/Convention_SRP.pdf , приступ 15.04.2022.
 • www.medijskapismenost.ba/sr/ пост-истина-информациони-поремећај-и, приступ 15.04.2022.
 • www.upworthy.com, приступ 11.04.2022.
 • www.prime.ba, приступ 19.04.2022.