ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ПАТЕНТНО ПРАВО

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 479-493

АУТОР(И): Соња Лучић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.479L

САЖЕТАК:

Вештачка интелигенција је област технологије која се интензивно развија. Упоредо са развојем вештачке интелигенције, постало је актуелно питање њене патентне заштите. Вештачкоинтелигентни системи се заснивају на високо развијеним алгоритмима и математичким моделима, појавама са којима је патентно право традиционално у колизији. Ово питање није само национални или европски проблем. И у САД се интензивно води дебата о патентабилности вештачкоинтелигентних система. Аутор се у раду бави питањем да ли вештачкоинтелигентни системи могу да уживају патентну заштиту. У раду ће бити анализиран случај „ДАБУС“ који се односи на међународну патентну пријаву у којој је вештачкоинтелигентни систем „ДАБУС“ наведен као проналазач. На посебно интересовање аутора за овај случај утицала је чињеница да је половином 2021. године Савезни суд Аустралије донео пресуду да системи вештачке интелигенције могу бити проналазачи. Ова одлука је отворила ново поглавље у глобалној дебати о томе да ли патентни прописи и политика треба да се прилагоде променљивом иновацијском развоју. Анализа више одлука канцеларија за интелектуалну својину показаће да је у патентном праву и даље доминантан принцип да проналазач може бити само физичко лице, као и да се право на подношење патентне пријаве може стећи само од лица које има правни идентитет.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

вештачка интелигенција; патентно право; проналазач; носилац патента.

ЛИТЕРАТУРА:

Чланци
 • Kim, D., AI-Generated Inventions’: Time to Get the Record Straight?, GRUR International, бр. 5/2020.
 • Legg, S., Hutter, M., Universal Intelligence: A Definition of Machine Intelligence, https://arxiv.org/pdf/0712.3329.pdf.
 • Lederer, T. L., Patentierung im Bereich Künstlicher Intelligenz, GRUR-Prax. (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht), бр. 7/2019.
 • Марковић, С., Патентно право, Београд, 1997.
  Ménière, Y., Pihlajamaa, H., Künstliche Intelligenz in der Praxis des EPA, GRUR, бр. 4/2019.
 • Nägerl, J., Neuburger, B., Steinbach. F., Künstliche Intelligenz: Paradigmenwechsel im Patentsystem, GRUR, бр. 2019/4.
 • Poole, D., Mackworth, A., Goebel, R., Computational Intelligence: A Logical Approach, https://www.cs.ubc.ca/~poole/ci/front.pdf.
 • Thaldar, D., Naidoo, M., AI inventorship: The right decision?, South African Journal of Science, бр. 117(11/12)/2021.
 • https://sajs.co.za/article/view/12509.
Правни извори
 • Извештај о развоју вештачке интелигенције у Кини за 2020. годину: https://content.digitalwallonia.be/post/20201023154313/AI-in-China-2020-White-Paper-by- daxue-consulting-2.pdf.
 • Одлука Апелационог суда Велике Британије у предмету „A3/2020/1851“: https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/1374.html.
 • Одлука Канцеларије за патенте и жигове САД (УСПТО) о патентној пријави бр. 16/524,350 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govd elivery&utm_term=
 • Одлука     Апелационог    суда    САД     у     предмету    „University     of     Utah     v. Max.Planck/Gesellschaft“ https://cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/12-1540.Opinion.8-15-2013.1.PDF
 • Одлука аустралијског Завода за интелектуалну својину о патентној пријави бр. 2019363177 http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/APO/2021/5.html?context=1;query= dabus;mask_path=
 • Закон о патентима, (Сл. гласник РС, бр. 99/2011, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 66/2019 и 123/2021).