Категорија Садашњост и будућност услужног права

ИЗБОР ТИПОВА БУЏЕТИРАЊА ПРЕМА УЧИНКУ У ПОСТИЗАЊУ ЕФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМА ЈАВНИХ УСЛУГА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 715-727 АУТОР(И): Миливоје Лапчевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду анализи ће бити подвргнути различити критеријуми на основу којих је могуће буџетирање према учинку, као тренутно најзаступљенији модел рационалистичког буџетирања,…

Детаљније

ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ СА ОСВРТОМ НА ПОЛОЖАЈ И ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 701-713 АУТОР(И): Милан Рапајић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се прво обраћа пажња на вршиоце управне делатности, указивањем да је министарствима ова делатност главна, за разлику од других вршилаца којима…

Детаљније

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У ЕРИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 687-700 АУТОР(И): Зоран Јовановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Намера је аутора да у раду анализира кориснике услуга електронске управе са позитивно-правног аспекта. У том смислу, корисници услуга електронске управе представљају шири…

Детаљније

УЛОГА ФОРЕНЗИЧКОГ СОЦИЈАЛНОГ РАДА У ПРИМЕНИ РЕСТОРАТИВНЕ ПРАВДЕ И ЗАШТИТИ ЉУДСКИХ ПРАВА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 671-684 АУТОР(И): Јована Шкорић, Милена Галетин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Фокус на унапређењу и заштити људских права у социјалном раду, омогућио је иновације у сфери кривичног правосуђа и отворио нове могућности…

Детаљније

ПРАВО НА ДОСТОЈАНСТВЕНУ СМРТ У ИТАЛИЈАНСКОМ ПРАВУ – ЖИВОТ У МРЕЖИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 647-669 АУТОР(И): Драгана Петровић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Тема је важна, тешка, заморна, оптерећујућа… Овде се ништа не мења, никада. Умирање, страх, бол, патња, тескоба, безвољност… Нико није изузет из те…

Детаљније

У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 633-645 АУТОР(И): Бојан Урдаревић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Социјално предузетништво темељи се на етичким, хуманим принципима узајамне солидарности и одговорности према оним друштвеним групама које нису у стању да саме уђу…

Детаљније

НЕДОСТАЦИ ТРЖИШТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 619-631 АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад је посвећен несавршеностима на тржишту здравствене заштите. Аутор објашњава шта значи ефикасност тржишта генерално, али и шта подразумева ефикасност на тржишту…

Детаљније

ПРАВО НА НЕЗАБОРАВ И ОБАВЕЗЕ (ДЕЦЕ) ПРЕМА РОДИТЕЉИМА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 607-618 АУТОР(И): Зоран Павловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Право на старост је посебно људско право, са нагласком на право на помоћ и подршку старијима, нарочито када су у стању потребе. Постојећа…

Детаљније

НАЧЕЛА ПОСТУПКА ПРЕСАЂИВАЊА ЉУДСКИХ ОРГАНА У СРПСКОМ ПРАВУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 587-605 АУТОР(И): Драгица Живојиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Трансплантација органа је облик специјалистичког лечења којим се тешким болесницима омогућавају бољи услови живота или нада у живот. Иако је трансплантација грана медицине,…

Детаљније

МЕДИЈИ И ЊИХОВО ФИНАНСИРАЊЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 573-584 АУТОР(И): Ружица Кијевчанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду ће бити обрађена два питања која су од изузетног значаја за остваривање сврхе медија у друштву, њихово независно и непристрасно деловање,…

Детаљније