НЕДОСТАЦИ ТРЖИШТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 619-631

АУТОР(И): Јасмина Лабудовић Станковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.619LS

САЖЕТАК:

Рад је посвећен несавршеностима на тржишту здравствене заштите. Аутор објашњава шта значи ефикасност тржишта генерално, али и шта подразумева ефикасност на тржишту здравствене заштите. Ефикасан здравствени систем био би онај који пружа здравствену заштиту свим припадницима популације независно од година, здравственог стања и финансијског статуса. Да би то заиста било тако, а имајући у виду чињеницу да је тржиште здравствених услуга, односно здравствене заштите типичан пример несавршеног тржишта, неопходна је интервенција државе. Конкуренцијa на овом тржишту доводи до неједнакости и немогућности да сви грађани добију здравствену заштиту. Пружање здравствене заштите не може почивати на тржишним принципима, па шири друштвени интерес оправдава и захтева интервенцију државе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

недостаци тржишта, здравствене услуге, здравствена заштита, јавна добра, информациона асиметрија, неефикасност.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Barros, P. P., Economics meets healthcare: how can it be useful?, European Journal of Cardio- Thoracic Surgery, Vol 54, 2018.
 • Vaughan, E., Vaughan, T., Osnove osiguranja – upravljanje rizicima, Mate, 2000.
 • Vitaliano, D. F., Toren, M., Cost and Efficiency in Nursing Homes: A Stochastic Frontier Approach, Journal of Health Economics, Vol. 13, Issue 3,1994.
 • Kornai, Ј., Eggleston, К. Welfare, Choice, and Solidarity in Transition, Cambridge, 2001.
 • Garattini, L., Padula, A., Garattini, L., Padula, A., Competition in health market: is something rotten? Journal of the Royal Society of Medicine, Vol. 112, Issue, 1, 2019.
 • Gaynor, M., Town, R., Competition in Health Care Markets, NBER working paper No. 17208, 2011.
 • Ghosh, B. N., Rich Doctors and Poor Patients: Market Failure and Health Care Systems in Developing Countries, Journal of Contemorary Asia, Vol. 38, No. 2/2008.
 • Закон о здравственој заштити, Сл. гласник РС, бр. 25/2019.
 • Лабудовић Станковић, Ј. Економија за правнике, Крагујевац, 2019.
 • Propper, C., Competition in Health Care: lessons from the English experience, Health Economics, Policy and Law, Vol. 13, 2018.
 • Ravindran, R., Griffin, P., Prabhu, V., Service Systems Engineering and Management, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2018.
 • Santerre, R., Neun, S., Health Economics -Theory, Insights and Industry Studies, Mason, Ohio, USA, 2010.
 • Стиглиц, Џ., Економија јавног сектора, Београд, 2008.
 • Stiglitz, J., The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 115, Issue 4, 2000.
 • Tajnikar, M., Došenovič Bonča, P., Differnces between halth care systems and the single European health care market, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Vol. 25, Issue 2, 2007.
 • Тривић., Н., Микроекономија, Суботица, 2016.
 • Hayek, F. A., The Use of Knowledge in Society, American Economic Review, Vol. XXV, 1945.
 • Chen, M., Palmer, A., Si, L., Improving equity in health care financing in China during the progression towards Universal Health Coverage, BMC Helath Services Research, 17:852, 2017, DOI 10.1186/s12913-017-2798-7