Категорија Садашњост и будућност услужног права

ПИЛОТАЖА КАО ПОМОЋНА УСЛУЖНА ДЕЛАТНОСТ У ПЛОВИДБИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 59-71 АУТОР(И): Небојша Јовановић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор се у овом раду бави делатношћу пилотаже, као услугом којом се повећава безбедност пловидбе, како на мору, тако и на унутаркопненим пловним…

Детаљније

МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ КАО СТРАТЕШКИ ИНСТРУМЕНТ БУДУЋНОСТИ УСЛУЖНОГ ПРАВА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 43-56 АУТОР(И): Јелена Јанковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад има за циљ да укаже на значај квалитета услуге за будућност услужног права. Наиме, квалитет услуге је кључни дистинктивни фактор који…

Детаљније

УТИЦАЈ РЕГУЛАТИВЕ НА РАЗВОЈ ТРЖИШТА УСЛУГА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 29-42 АУТОР(И): Андреј Мићовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У новој индустријској стратегији за Европу јединствено тржиште је од пресудне важности као један од темеља индустријског преображаја Европе. Како би јединствено тржиште…

Детаљније

УСЛУЖНО ПРАВО КАО ПОСЕБНА АКАДЕМСКА ДИСЦИПЛИНА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 21-27 АУТОР(И): Срђан Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Стрпљивост и истрајност научног истраживања одређене теме требало би да нас претпостављено упућује и на очекивање значајних резултата таквих истраживања. Када се томе…

Детаљније

САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ УСЛУЖНОГ ПРАВА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 3-20 АУТОР(И): Снежана Миладиновић Дробнич Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Чињеница је да су нормативни и фактички дјелови правног поретка, као дијела друштвеног поретка, у сталном кретању, уобличавању и мијењању. То сваки…

Детаљније