ПИЛОТАЖА КАО ПОМОЋНА УСЛУЖНА ДЕЛАТНОСТ У ПЛОВИДБИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 59-71

АУТОР(И): Небојша Јовановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.059J

САЖЕТАК:

Аутор се у овом раду бави делатношћу пилотаже, као услугом којом се повећава безбедност пловидбе, како на мору, тако и на унутаркопненим пловним путевима, као што су реке, језера и канали. Он најпре укратко објашњава дужност опрезне пловидбе за све њене учеснике, значај њене безбедности, њено организовање, те пратеће делатности које служе повећању њене безбедности. Потом објашњава пилотажу, њен појам, правне изворе, врсте, организовање и положај пилота. У раду се разматрају само јавноправна питања пилотаже, док се изостављају њена приватноправна питања, као што је уговор о пилотажи и одговорност пилота. Закључак је да је су српски прописи о речној пилотажи врло строги, те да не штите домаћа пилотска друштва. Њима се допушта страним друштвима у домаћим водама да се баве пилотажом под истим условима као домаћим. То је готово искључено у свим националним правима света.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

пловидба, безбедност, пилотажа, пилот, лоцман.

ЛИТЕРАТУРА:

На српском језику

 • Адамовић, М., Увод у саобраћај, књ. 1, Београд 2003.
 • Боланча, Д., Прометно право Републике Хрватске, Сплит, 2016.
 • Грабовац, И., Пловидбено право Републике Хрватске, Књижевни круг, Сплит 2003.
 • Ивошевић, Б., Саобраћајно право, Београд 2005.
 • Јакаша, Б., Уџбеник пловидбеног права, Загреб, 1983.
На страним језицима
 • Csoclich, P., Jesser-Huss, H., Transport Law – Austria, Kluwer Law International, Alphen 2008.
 • Force, R., Transport Law od US, Kluwer, The Hague, 2001.
 • Gaskell, N. J. J., Debattista, C., Swatton, R. J., Chorley and Gile’s Shipping Law, Pitman Publishing, London 1994.
 • Hill, C., Maritime Law, Lloyds Reference Publishing, London, 1998.
 • Jovanović, N., Transport Law of Serbia, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2021. Legros, C,, Transport Law in France, Wolters Kluwer, Alphen. 2012.
 • Maraist, F., Admiralty in a Nutshell, West Publishing Co., St. Paul. 1996. Ripert, G., Droit martime, Tome premier, Librarie Arthur Russeau, Paris. 1929.
 • Serdy, A., Public International Law Aspects of Shipping Regulation, Maritime Law (ed. Yvone Baatz), Sweet & Maxwell, London. 2011.
 • Shaw, R., Tsimplis, M., The Liabilities of the Vessel, in Maritime Law (ed. Yvone Baatz), Sweet & Maxwell, London 2011.
 • Vialard, A., Droit maritime, Pres Universitaires de France, Paris 1997. Zhengliang, H., Transport Law of China, Kluwer, The Hague 2003.