Категорија 2021

Гласник права 1 (2021)

Download Full Pdf     (doi:10.46793) НАУЧНИ РАДОВИ Јована Брашић Стојановић, СТАБИЛИЗАЦИОНА КЛАУЗУЛА У УГОВОРУ О ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛАГАЊУ У ПРОЈЕКАТ „БЕОГРАД НА ВОДИ“ (DOI: 10.46793.003B) Војин Чекрлић, УОБИЧАЈЕНО БОРАВИШТЕ КА ОСНОВНА ТАЧКА ВЕЗИВАЊА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА НАСЛЕЂИВАЊЕ ИЗ ЧЛ.…

Детаљније

Липар 75 (2021)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/LIPAR75) РАСКРСНИЦЕ СУСРЕТАЊА И СЕЋАЊА: ПАРИЗ–БЕОГРАД–БЕРЛИН (DOI:10.46793) Студије Ана М. Вујовић, ПАРИЗ И БЕРЛИН КАО КУЛТУРНЕ ПРЕСТОНИЦЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ (DOI:10.46793) Адријана Марчетић, СEЋАЊЕ, ИДЕНТИТЕТ, ТРАЈАЊЕ (DOI:10.46793)…

Детаљније

Липар 74 (2021)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/LIPAR74) САДРЖАЈ  Студије  Nina M. Vlahović Ana Lj. Popović Pecić TRANSLATION IN AN ES(A)P COURSE – CHOOSING AND USING TEACHING/LEARNING MATERIALS (DOI 10.46793) Наташа Ж. Ивковић САКРАЛНИ СВЕТ СТАРИХ ВРАЊАНАЦА (DOI 10.46793) Катарина М. Савковић СЛИКА ПОРОДИЦЕ У ДРАМАМА ВРАТ ОД СТАКЛА БИЉАНЕ СРБЉАНОВИЋ И ТРИ…

Детаљније

Узданица XVIII 1 (2021)

Download Full Pdf    (doi:10.46793) РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ Часлав В. Николић, Никола М. Бубања: Дугме: поетика симболичке минијатуре у Дневнику о Чарнојевићу Милоша Црњанског и Хамлету Вилијама Шекспира (doi:10.46793.007N) Предраг С. Мирчетић: Одлике епа и епске технике на примеру Епа…

Детаљније

Наслеђе 48 (2021)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/NasKg2148) I DESCRIPTIVE PERSPECTIVES Violeta Z. Stojičić LEXICAL CLONING WITH ADJECTIVES IN ENGLISH (doi:10.46793) Ivana R. Trbojević Milošević EPISTEMIC MODALITY, EVIDENTIALITY AND (INTER) SUBJECTIVITY: A CHANGING PARADIGM? (doi:10.46793) Ana V. Halas Popović HOMONYMY IN ENGLISH MONOLINGUAL…

Детаљније