Категорија 2021

ИДЕНТИТЕТИ НЕМАЦА И СРБА У ДРАМИ УГЉЕШЕ ШАЈТИНЦА „БАНАТ“

Липар 75 (2021), (стр. 129-145) АУТОР(И): Николина Н. Зобеница Е-АДРЕСА: nikolina@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У драми Банат (2007) Угљеша Шајтинац приказује Немце (Јозеф, Ервин и Магдалена Волф) и Србе (Добривоје, Ђуђа, Светислав) у Банату током Другог светског…

Детаљније

ПРИНЦ ЕВГЕНИЈЕ САВОЈСКИ ИЗМЕЂУ ПАРИЗА, БЕЧА И БЕОГРАДА

Липар 75 (2021), (стр. 111-128) АУТОР(И): Душко Ж. Лопандић Е-АДРЕСА: dulopand@yahoo.com.br Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се приказује лик и дело Евгенија Савојског, чувеног војсковође на прелазу XVII и XVIII века чије деловање је оставило траг у…

Детаљније

L’INFLUENCE DU GAULLISME SUR LES SERBES

Липар 75 (2021), (стр. 103-110) АУТОР(И): Slobodan M. Zečević Е-АДРЕСА: szecevic5@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: L’œuvre historique de Charles de Gaulle a-t-elle eu de l’influence sur les événements politiques en Serbie? La réponse est oui, même plus qu’on…

Детаљније

LE BATACLAN – LE DORĆOL: LE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE JUIF DE PARIS ET DE BELGRADE

Липар 75 (2021), (стр. 85-101) АУТОР(И): Невена Даковић / Nevena Daković, Александра Колаковић / Aleksandra Kolaković Е-АДРЕСА: n.m.dakovic@gmail.com aleksandra.kolakovic@ips.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: À travers une perspective multidisciplinaire, basée sur les connaissances historiques et pointant vers de nouvelles…

Детаљније

ПАРИЗ У БЕОГРАДУ

Липар 75 (2021), (стр. 73-83) АУТОР(И): Јелена Ђ. Марићевић Балаћ Е-АДРЕСА: jelena.maricevic@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад „Париз у Београду (Париз и француска култура у животу и делу Милорада Павића)” представља слику преплета пишчеве биографије и библиографије. Како…

Детаљније

„ТЕК У ПАРИЗУ ЗАПЛАКАЛИ СУ ПРВИ ПУТ”: СЛИКА ПАРИЗА У РОМАНУ О ЛОНДОНУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Липар 75 (2021), (стр. 49-72) АУТОР(И): Часлав В. Николић Е-АДРЕСА: caslav.nikolic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се испитује слика Париза у Роману о Лондону Милоша Црњанског, најпре као простор сећања главног јунака, а затим и као фигура…

Детаљније

СEЋАЊЕ, ИДЕНТИТЕТ, ТРАЈАЊЕ

Липар 75 (2021), (стр. 27-34) АУТОР(И): Адријана Марчетић Е-АДРЕСА: adrijana.marcetic61@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У Трагању за изгубљеним временом Пруст разликује две врсте сећања, хотимично и нехотично сећање. Хотимично сећање се ослања на разум и интелигенцију, и може…

Детаљније

ПАРИЗ И БЕРЛИН КАО КУЛТУРНЕ ПРЕСТОНИЦЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ

Липар 75 (2021), (стр. 13-26) АУТОР(И): Ана М. Вујовић Е-АДРЕСА: ana.vujovic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Место и улога Париза и Берлина као престоница две централне европске државе, али и као престоница културних збивања у првој половини 20. века,…

Детаљније