Категорија 2021

ПАРИЗ У БЕОГРАДУ

Липар 75 (2021), (стр. 73-83) АУТОР(И): Јелена Ђ. Марићевић Балаћ Е-АДРЕСА: jelena.maricevic@ff.uns.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад „Париз у Београду (Париз и француска култура у животу и делу Милорада Павића)” представља слику преплета пишчеве биографије и библиографије. Како…

Детаљније

„ТЕК У ПАРИЗУ ЗАПЛАКАЛИ СУ ПРВИ ПУТ”: СЛИКА ПАРИЗА У РОМАНУ О ЛОНДОНУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Липар 75 (2021), (стр. 49-72) АУТОР(И): Часлав В. Николић Е-АДРЕСА: caslav.nikolic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се испитује слика Париза у Роману о Лондону Милоша Црњанског, најпре као простор сећања главног јунака, а затим и као фигура…

Детаљније

СEЋАЊЕ, ИДЕНТИТЕТ, ТРАЈАЊЕ

Липар 75 (2021), (стр. 27-34) АУТОР(И): Адријана Марчетић Е-АДРЕСА: adrijana.marcetic61@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У Трагању за изгубљеним временом Пруст разликује две врсте сећања, хотимично и нехотично сећање. Хотимично сећање се ослања на разум и интелигенцију, и може…

Детаљније

ПАРИЗ И БЕРЛИН КАО КУЛТУРНЕ ПРЕСТОНИЦЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ

Липар 75 (2021), (стр. 13-26) АУТОР(И): Ана М. Вујовић Е-АДРЕСА: ana.vujovic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Место и улога Париза и Берлина као престоница две централне европске државе, али и као престоница културних збивања у првој половини 20. века,…

Детаљније

Гласник права 1 (2021)

Download Full Pdf     (doi:10.46793) НАУЧНИ РАДОВИ Јована Брашић Стојановић, СТАБИЛИЗАЦИОНА КЛАУЗУЛА У УГОВОРУ О ЗАЈЕДНИЧКОМ УЛАГАЊУ У ПРОЈЕКАТ „БЕОГРАД НА ВОДИ“ (DOI: 10.46793.003B) Војин Чекрлић, УОБИЧАЈЕНО БОРАВИШТЕ КА ОСНОВНА ТАЧКА ВЕЗИВАЊА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА НАСЛЕЂИВАЊЕ ИЗ ЧЛ.…

Детаљније

Липар 75 (2021)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/LIPAR75) РАСКРСНИЦЕ СУСРЕТАЊА И СЕЋАЊА: ПАРИЗ–БЕОГРАД–БЕРЛИН (DOI:10.46793) Студије Ана М. Вујовић, ПАРИЗ И БЕРЛИН КАО КУЛТУРНЕ ПРЕСТОНИЦЕ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ У СРБИЈИ (DOI:10.46793) Адријана Марчетић, СEЋАЊЕ, ИДЕНТИТЕТ, ТРАЈАЊЕ (DOI:10.46793)…

Детаљније

Липар 74 (2021)

Download Full Pdf     (doi:10.46793/LIPAR74) САДРЖАЈ  Студије  Nina M. Vlahović Ana Lj. Popović Pecić TRANSLATION IN AN ES(A)P COURSE – CHOOSING AND USING TEACHING/LEARNING MATERIALS (DOI 10.46793) Наташа Ж. Ивковић САКРАЛНИ СВЕТ СТАРИХ ВРАЊАНАЦА (DOI 10.46793) Катарина М. Савковић СЛИКА ПОРОДИЦЕ У ДРАМАМА ВРАТ ОД СТАКЛА БИЉАНЕ СРБЉАНОВИЋ И ТРИ…

Детаљније