Категорија 2021

ПРИМЕНА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У НАСТАВИ БУЛОВЕ АЛГЕБРЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 112-130) АУТОР(И): Сузана Ђорђевић Е-АДРЕСА: captainsuzy@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Решења многих проблема у разним научним дисциплинама, посебно у математици, информатици, техници, економији, социологији и медицини могу се превести на…

Детаљније

МАТЕМАТИКА КРОЗ ИГРУ – МОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ ИКТ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 101-111) АУТОР(И): Бранка Б. Арсовић  Е-АДРЕСА: arsovic@pfu.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Човек се остварује кроз рад и игру, али док рад асоцира на обавезе, игра је продукт слободног времена и…

Детаљније

УЛОГА, ЗНАЧАЈ И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ МАТЕМАТИЧКИХ И ДИДАКТИЧКИХ ИГАРА НА ЧАСОВИМА МАТЕМАТИКЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 90-100) АУТОР(И): Сузана Д. Илић Е-АДРЕСА: ilic.suzana24@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Са разним ступњевима друштвеног развоја мењао се начин живота, али је игра у свим условима била и остала саставни…

Детаљније

ИСТРАЖИВАЊЕ О УПОТРЕБИ МАНИПУЛАТИВА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ У СРБИЈИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У ЕВРОПСКОМ  ОБРАЗОВНОМ ПРОСТОРУ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 77-89)  АУТОР(И): Радојко Дамјановић, Бранислав Поповић, Драгић Банковић  Е-АДРЕСА: ratkokg@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад има за циљ да прикаже везу између конкретног реализованог истраживања о употреби манипулатива у…

Детаљније

EFEKTI PRIMENE GEOMETRIJSKIH MODELA REŠAVANJA PROBLEMA U RAZREDNOJ NASTAVI

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 58-76)  АУТОР(И): Biljana Lučić Е-АДРЕСА:  lucicbzt@verat.net Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: U radu se razmatra praktična primena geometrijskih modela na različitim nivoima u kojima dolaze do izražaja individualne sposobnosti učenika uslovljene…

Детаљније

ПЕРЦЕПЦИЈЕ ЧЕТВОРОСТРАНИКА СТУДЕНАТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПРОФЕСОРА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 41-57)  АУТОР(И): Даниел А. Романо Е-АДРЕСА:  bato49@hotmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ово истраживање имало је за циљ стицање увида у перцепције студената студијског програма за образовање професора разредне наставе (учитеља)…

Детаљније

ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА РАЗВОЈ СТАТИСТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 29-40)  АУТОР(И): Јасмина Милинковић  Е-АДРЕСА: jasmina.milinkovic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад је посвећен анализи аспеката актуелног математичког образовања повезаних са развојем статистичке писмености. У првом делу рада анализирана су постигнућа…

Детаљније

ЗОРА СРПСКЕ МАТЕМАТИКЕ

Методички аспекти наставе математике IV (2021) (стр. 13-28)  АУТОР(И): Мирко Дејић  Е-АДРЕСА: mirko.dejic@uf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Сами почеци српске историје и науке, од досељавања Срба на Балкан па до X века, сазнају се из списа насталог…

Детаљније