Analiza vremena ispitivanja i greške očitavanja pametnih brojila električne energije u zavisnosti od njihovog podešenja

Energija, ekonomija, ekologija, 1, Mart 2021, (str. 50-55)

АУТОР(И): Đorđe Dukanac

Е-АДРЕСА: djordje.dukanac@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-1.50D

САЖЕТАК:

Vreme provere registara pametnih brojila klase tačnosti 0,2 𝑆 za indirektno merenje aktivne električne energije preko mernih transformatora, prilikom prve, vanredne ili periodične kontrole i overe, značajno je povećano prema poslednjem Pravilniku o brojilima aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 𝑆 od 23.12.2016. godine. Posebno je to izraženo kada je brojilo podešeno da pokazuje izmerenu vrednost električne energije u 𝑘𝑊ℎ na sekundarnim stranama mernih transformatora kod često primenjivanog brojila aktivne električne energije klase tačnosti 0,2 𝑆, naznačenog faznog napona 110/√3 𝑉 i za naznačenu struju 1 A. Na taj način dosta je povećano i ukupno vreme kao i troškovi ispitivanja takvih brojila. Pored toga, kod na ovaj način podešenih brojila električne energije sa rezolucijom na tri decimalna mesta i jedinicom u kWh, postojaće dodatna greška pri očitavanju merene vrednosti aktivne električne energije i posebno pri izračunavanju energije gubitaka aktivne električne energije. Biće razmotren prihvatljiviji pristup podešavanja ovakvih brojila.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

brojilo energije, registar energije, greška očitavanja, vreme ispitivanja, prenosni odnos.

ЛИТЕРАТУРА: