Mogućnost korišćenјa toplotnih pumpi sa otpadnom toplotom iz postrojenјa za prečišćavanјe otpadnih voda kao toplotnim izvorom

Energija, ekonomija, ekologija, 1, Mart 2021, (str. 11-15)

АУТОР(И): Dejan Ivezić, Marija Živković, Aleksandar Madžarević, Boban Pavlović

Е-АДРЕСА: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-1.11I

САЖЕТАК:

U narednom periodu se planira izgradnja nekoliko desetina sistema za prečišćavanje otpadnih voda u većim gradovima u Srbiji. Iskustva iz postrojenja koja su trenutno u radu, pokazuju da bi prečišćena otpadna voda, s obzirom na protok i temperaturu, mogla da predstavlja značajan izvor obnovljive energije. U radu su prikazani primeri dobre prakse korišćenja ove energije u sistemima daljinskog grejanja u zemljama Evropske unije. Analiziran je rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Šapcu i razmotrena je mogućnost njegovog korišćenja u sistemu daljinskog grejanja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

toplotna pumpa, sistem daljinskog grejanja, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

ЛИТЕРАТУРА: