Program energetske efikasnosti HIP-Petrohemija Pančevo

Energija, ekonomija, ekologija, 1, Mart 2021, (str. 56-60)

АУТОР(И):Biljana Suslov, Miša Bulajić

Е-АДРЕСА:  biljana.suslov@hip-petrohemija.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE21-1.56S

САЖЕТАК:

Program energetske efikasnosti za HIP-Petrohemija a.d. Pančevo 2020-2022. godina je planski dokument koji izražava planiranje potrošnje energije i pobolјšanja energetske efikasnosti sistema u periodu od naredne tri godine, kao sprovođenje obaveza koje proističu iz Zakona o efikasnom korišćenju energije (Sl. glasnik RS, br. 25/2013) i u skladu sa cilјevima Strategije razvoja energetike Republike Srbije. U periodu od 2013-2019. godine u HIPP su sprovedeni investicioni programi i realizovani planirani remonti svih postrojenja, pri čemu je realizovano više planiranih poslovnih projekata sa ciljem podizanja energetske efikasnosti. U kapitalne projekte i investiciono održavanje uloženo je oko 42 miliona evra, dok je za tekuće održavanje i remonte potrošeno oko 35 miliona evra, sve finansirano iz sopstvenih izvora. Skup mera i akcija upravljanja rizikom po opstanak i održivost petrohemijskih postrojenja su investiciona ulaganja u strateške projekte modernizacije i projekte povećavanja proizvodnih kapaciteta uz ugradnju energetski efikasne opreme. Program energetske efikasnosti referencira sprovedena energetska poboljšanja u prethodnom periodu i planirana poslovna poboljšanja u narednom periodu, a sve u cilju kontinualnog poboljšanja energetske efikasnosti postrojenja HIP- Petrohemije.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

Energija, Efikasnost, Strategija, Unapređenje, Usklađenost, Uštede

ЛИТЕРАТУРА:

  • „Program energetske efikasnosti HIPP 2020-2022““ „HIP-Petrohemija“ d. Pančevo, 2020.
  • Zakon o efikasnom korišćenju energije, Službeni glasnik Republike Srbije, broj 25/2013.
  • Priručnik za obuku energetskih menadžera za oblast industrijske energetike, Republika Srbija, Ministarstvo rudarstva i energetike i Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet,
  • ISO 50001:2018, Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd
  • ISO 50004:2020, Sistemi menadžmenta energijom – Uputstvo za primenjivanje, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom, Institut za standardizaciju Srbije, Beograd;