Категорија 74

ХРОНИКА РАДИОНИЦА „МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ У НАУЦИ” ФОНДАЦИЈЕ „ЗИДОВИ КОЈЕ ТРЕБА СРУШИТИ“ (FALLING WALLS YOUNG ENTREPRENEURS WORKSHOPS) И МОГУЋНОСТИ КОЈЕ ПРУЖАЈУ НАСТАВНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Липар 74 (2021), (стр. 273-282) АУТОР(И): Јелена Павловић Јовановић Е-АДРЕСА: jeca.pavlovic.krusevac88@gmail.com; jelena.pavlovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793

Детаљније

ИЗГУБЉЕНО ДЕТИЊСТВО И СЛОБОДА У ФИЛМОВИМА О ШПАНСКОМ ГРАЂАНСКОМ РАТУ

Липар 74 (2021), (стр. 215-230) АУТОР(И): Ирена М. Селаковић  Е-АДРЕСА: irena.selakovic@filum.kg.ac.rs Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад се бави представљањем живота деце и последицама Шпанског грађанског рата у филмским остварењима шпанске кинематографије. Корпусну грађу чине филмови Језик лептира (La…

Детаљније

ОБРАСЦИ ГРАЂЕЊА KЊИЖЕВНИХ (АНТИ)ЈУНАКА У ПРОЗИ ВИЛИЈАМА ТРЕВОРА НА ПРИМЕРУ РОМАНА „ФЕЛИСИЈИНО ПУТОВАЊЕ“

Липар 74 (2021), (стр. 203-213) АУТОР(И): Александар M. Јагровић  Е-АДРЕСА: jagrovicalex@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализирају основне одлике и обрасци грађења књижевних (анти)јунака у прозном делу Вилијама Тревора (William Trevor, 1928–2016) на примеру романа Фелисијино…

Детаљније

ПРОБЛЕМАТИКА МАЈЧИНСТВА У РОМАНУ „ВОЉЕНА“ ТОНИ МОРИСОН

Липар 74 (2021), (стр. 187-201) АУТОР(И): Јелена М. Абула Е-АДРЕСА: jelena_abula@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад се бави испитивањем концепта мајчинства у светлу црног феминизма у роману Вољена ауторке Тони Морисон. Морисонова, једна од најзначајнијих књижевница 20.…

Детаљније