Категорија 74

УБИСТВО КУЛТУРЕ ЉУБАВИ У РОМАНУ „СВЕДОЧАНСТВА“ МАРГАРЕТ АТВУД 

Липар 74 (2021), (стр. 171-185) АУТОР(И): Јадранка Р. Милић Е-АДРЕСА: jadrankakg@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У јеку западне идеологије која нас разним механизмима убеђује у исправност система доминације постоји струја мислилаца који нас позива да изађемо из „утробе…

Детаљније

ПЕРСОНАЛИСТИЧКО-РЕЛИГИЈСКИ ПОЈМОВИ СЛОБОДА, ДУХ, ЛИЧНОСТ У ФИЛОЗОФИЈИ НИКОЛАЈА БЕРЂАЈЕВА

Липар 74 (2021), (стр. 145-170) АУТОР(И): Александра М. Цветковић Е-АДРЕСА: aleksandrablagojeviccvetkovic@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се представља побуна Николаја Берђајева против „крајње објективизације људскога суштаствовања” под „екстремним идеалима комунизма и анархизма”. Та побуна, у филозофији, односно…

Детаљније

ТРАГОМ ЧУДА СИМОВИЋЕВЕ РЕЧИ – ДРАМА „ЧУДО У ШАРГАНУ“

Липар 74 (2021), (стр. 129-143) АУТОР(И): Нина В. Стокић Е-АДРЕСА: nstokic012@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду ће бити речи о Симовићевом драмском и песничком изразу, превасходно кроз призму феномена чуда, присутног у драми Чудо у Шаргану. Феномен…

Детаљније

ПОЕТИКА И ЉУБАВ У „ЛИРИЦИ ИТАКЕ“ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Липар 74 (2021), (стр. 119-127) АУТОР(И): Марија Д.  Исаиловић Е-АДРЕСА: marija.ts@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК:   У овом раду бавићемо се на систематичан начин питањем присуства љубавног контекста у Лирици Итаке, имајући у виду да се концепција љубави…

Детаљније

МОТИВ ВЈЕЧИТОГ МЛАДОЖЕЊЕ У ДЈЕЛИМА С. ПИШЧЕВИЋА, Ј. ИГЊАТОВИЋА И ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА: ПАРАЛЕЛА

Липар 74 (2021), (стр. 103-117) АУТОР(И): Тања П. Којић Е-АДРЕСА: tanjakojic2017@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду присуство мотива „вјечитог младожење” анализирано је на основу четири дјела тројице аутора: Мемоара Симеона Пишчевића, двије приповијетке Лазе Лазаревића Ветар…

Детаљније

ФАНТАСТИЧНА ПРИПОВЕТКА МИЛОРАДА ПОПОВИЋА ШАПЧАНИНА

Липар 74 (2021), (стр. 89-101) АУТОР(И): Соња С. Ђорић Е-АДРЕСА: sonjadjoric1993@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет рада представља анализа проблема фантастике и фантастичног у делу Милорада Поповића Шапчанина које је остало занемарено у домаћој науци о књижевности. Корпус…

Детаљније

АНАЛИЗА ОРВЕЛОВИХ ПОГЛЕДА НА ИДЕЈЕ СОЦИЈАЛИЗМА У „ЖИВОТИЊСКОЈ ФАРМИ“ И „1984“.

Липар 74 (2021), (стр. 67-85) АУТОР(И): Павле Антонијевић Е-АДРЕСА: antantonijevic.pavle@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Рад има за предмет анализу последња два књижевна дела Џорџа Орвела, Животињску фарму и 1984, из угла испитивања његових политичких уверења. Дела о којима…

Детаљније

СЛИКА ПОРОДИЦЕ У ДРАМАМА „ВРАТ ОД СТАКЛА“ БИЉАНЕ СРБЉАНОВИЋ И „ТРИ ЗИМЕ“ ТЕНЕ ШТИВИЧИЋ

Липар 74 (2021), (стр. 45-65) АУТОР(И): Катарина М. Савковић Е-АДРЕСА: katjasavkovic92@gmail.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Узимајући у обзир време настанка дела, кроз разматрање ширег контекста, преко основних драмских поступака, у раду ћемо анализирати драмске тесктове Врат од стакла…

Детаљније

САКРАЛНИ СВЕТ СТАРИХ ВРАЊАНАЦА

Липар 74 (2021), (стр. 29-44) АУТОР(И): Наташа Ж. Ивковић Е-АДРЕСА: natasaivkovic13@yahoo.com Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се анализира мотив свадбе у роману Нечиста крв Борисава Станковића из угла еротолошке теорије Жоржа Батаја. Свадба се посматра као светковина…

Детаљније