СЛИКА ПОРОДИЦЕ У ДРАМАМА „ВРАТ ОД СТАКЛА“ БИЉАНЕ СРБЉАНОВИЋ И „ТРИ ЗИМЕ“ ТЕНЕ ШТИВИЧИЋ

Липар 74 (2021), (стр. 45-65)

АУТОР(И): Катарина М. Савковић

Е-АДРЕСА: katjasavkovic92@gmail.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.045S

САЖЕТАК:

Узимајући у обзир време настанка дела, кроз разматрање ширег контекста, преко основних драмских поступака, у раду ћемо анализирати драмске тесктове Врат од стакла Биљане Србљановић и Три зиме Тене Штивичић. Фокус компаративно заснованог тумачења у тим издвојеним драмама је слика породице, коју ћемо осветлити једним ширим, али обухватним историјским условима живота. Интерпретација је усмерена на предочавање драмских поступака, обликовања породичних релација и карактеризације ликова. Саставни део анализе је сагледавање свих трансформација и последица које породице трпе услед друштвено- политичких, односно историјских промена. Посредством интерпретације драмских текстова издвојених драмских списатељица скреће се пажња и на политичку динамику и парадоксе СФР Југославије и времена непосредно након њеног распада. Рад је организован компаративно и уз специфично сужавање „концентичних кругова”, тј. оквира у којима се реализује породични и индивидуални живот јунака (историја, политика, друштво), а ми ћемо настојати да увидимо у којој мери се улога породице променила услед различитих друштвено-историјских и политичких околности у којима се нашла.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

породица, друштво, политика, историја, слобода избора, миграције

ЛИТЕРАТУРА:

Ајдачић, Дејан. ,,Савремена српска драма”. Растко.рс. ‹https://www.rastko.rs/ rastko/delo/12160›. 17.09.2020.

Бараћ 2010: С. Бараћ, Мајке и ћерке у драмам Биљане Србљановић, у: Д. Бошковић (уред.) Српски језик, књижевност, уметност, књ. II, Жене: род, идентитет, књижевност, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 500–513.

Бонд 2011: Е. Бонд, Злочин 21. века, Београд: Архипелаг.

Гвозден 2005: В. Гвозден, Чинови присвајања: од теорије ка прагматици текста, Нови Сад: Светови.

Гловацки 2013: Ј. Гловацки, Антигона у Њујорку, Београд: Архипелаг.

Јовановић 2013: Ј. Јовановић, Слика породице у Скакавцима Биљане Србљановић, Врање: Годишњак Учитељског факултета у Врању, год. 4, 297–305.

,,Leksika moderne i savremene drame” : istraživanje grupe „Poetika moderne i savremene drame” iz Instituta za pozorišne studije Univerziteta Pariz III / priredio Žan-Pjer Sarazak u saradnji sa K. Nogret … [et al.] ; s francuskog prevela Mirjana Miočinović, KOV, Vršac, 2009.

РСЈ 2011: Речник српскога језика, Нови Сад: Матица српска Сонди 1995: П. Сонди, Теорија модерне драме, Београд: Лапис.

Србљановић 2018: Б. Србљановић, Врат од стакла, Београд: Југословенско драмско позориште.

Штивичић 2016: T. Štivičić, Tri zime, Zagreb: Hena com.

Weber-Kapusta, Danijela. Drama i zbilja u hrvatskoj književnosti na izmaku 20. i početku 21. stoljeća. str. 401. Dani Hvarskoga kazališta, vol. 40, br. 1, 2014, str. 397–412. ‹https://hrcak.srce.hr/122898.›. 14.08.2020.