УБИСТВО КУЛТУРЕ ЉУБАВИ У РОМАНУ „СВЕДОЧАНСТВА“ МАРГАРЕТ АТВУД 

Липар 74 (2021), (стр. 171-185)

АУТОР(И): Јадранка Р. Милић

Е-АДРЕСА: jadrankakg@yahoo.com

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.171M

САЖЕТАК:

У јеку западне идеологије која нас разним механизмима убеђује у исправност система доминације постоји струја мислилаца који нас позива да изађемо из „утробе кита”2, критички сагледамо системе доминације и реагујемо на њихове неправде. Пратећи бел хукс у раду All about Love долазимо до закључка да је могуће раскринкати системе доминације ако   им супротставимо културу љубави у којој се љубав схвата као део политичког отпора. Циљ рада је показати да се Маргарет Атвуд у делу Сведочанства користи темом љубави, односно одсуством исте, да би скренула пажњу на статус љубави и механизме злоупотребе и убиства исте у систему доминације патријархата како би се контекстуално и текстуално испитале негативне последице убиства љубави у друштву. У раду се закључује да Маргарет Атвуд уводи три јунакиње, које унутар патријархата живе културу љубави, да би показала да систем доминације има свој крај и то онда када уместо културе доминације преовлада култура љубави у којој је љубав схваћена као активна сила која тежи промени система угњетавања и искоришћавања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

систем доминације, механизми манипулације, култура љубави, Маргарет Атвуд, Сведочанства

ЛИТЕРАТУРА:

Атвуд 2020: М. Atvud, Svedočanstva, Beograd: Laguna.

Бел хукс 2001: bell hooks, All About Love: New Visions, New York: William Morrow Paperbacks.

Бел хукс 1994: bell hooks, Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom, London: Routledge.

Библија 2008: Stari zavet, prevod: Đura Daničić; Novi zavet, prevod: Vuk Stefanović Karadžić, Beograd: Glas mira.

Бредбери 2015: R. Bredberi, Farenhajt 451, Beograd: Laguna.

Влашковић Илић 2019: B. Vlašković Ilić, Слушкиње и супруге у теоријском моделу жртве Маргарет Етвуд, у: Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са XIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26 – 27. X 2018). Књ. 2, Бебе, Крагујевац: ФИЛУМ, 139–148.

Куртис 2002: A. Kurtis, The Century of the Self, part 2, „The Engineering of Consent”, youtube. ‹https://www.youtube.com/watch?v=fEsPOt8MG7E›. 6.8.2019.

Орвел 1957: G. Orwell, lnside the Whale and other essays, London: Penguin.

Пинтер 1998: H. Pinter, Art, Truth & Politics. ‹https://www.nobelprize.org/prizes/ literature/2005/pinter/25621-harold-pinter-nobel-lecture-2005/›. 10.10.2020.

Ружди 1992: S. Ruždi, lmaginary Homelands: Essays and Criticism 1981–1991,

London: Penguin.

Салерс 2019: P. Salers, Art as Moral Action. ‹https://www.youtube.com/ watch?v=fewt81B-9Ss›. 12.01.2021.

Фром 2006: Е. Fromm, The Art of Loving, New York: Harper and Row Publishers. Фуко 2010: M. Fuko, Nadzirati i kažnjavati, Beograd: Prosveta.