ХРОНИКА РАДИОНИЦА „МЛАДИ ПРЕДУЗЕТНИЦИ У НАУЦИ” ФОНДАЦИЈЕ „ЗИДОВИ КОЈЕ ТРЕБА СРУШИТИ“ (FALLING WALLS YOUNG ENTREPRENEURS WORKSHOPS) И МОГУЋНОСТИ КОЈЕ ПРУЖАЈУ НАСТАВНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Липар 74 (2021), (стр. 273-282)

АУТОР(И): Јелена Павловић Јовановић

Е-АДРЕСА: jeca.pavlovic.krusevac88@gmail.com; jelena.pavlovic@filum.kg.ac.rs

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/LIPAR74.273PJ