Категорија Европска ревија за право осигурања

Merenje koncentracije u sektoru osiguranja Republike Srbije

Европска ревија за право осигурања 1  (2023), (стр. 22-30)  АУТОР: Đorđe Ćuzović Е-АДРЕСА: cuzovic@gmail.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Tokom poslednje tri decenije došlo je do značaj- nih promena na tržištu osiguranja Republike Srbije. U ovom periodu došlo…

Детаљније

Priroda normi zakona kojima je regulisan ugovor o osiguranju

Европска ревија за право осигурања 1  (2023), (стр. 8-12)  АУТОР: Ozren Uzelac, Slobodan Jovanović Е-АДРЕСА: ozren.uzelac@ef.uns.ac.rs. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Pravne norme grupisane u jednu ili više odredbi za- kona predstavljaju pravila u vezi sa određenim ponaša-…

Детаљније

Osiguranje javnih izvršitelja od profesionalne odgovornosti

Европска ревија за право осигурања 2  (2022), (стр. 49-58)  АУТОР: Zoran Vavan Е-АДРЕСА:  Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Uvođenjem javnih izvršitelja Zakonom o izvršenju i obezbeđenju 2011. godine, tada nove pravosudne profesije u pravni sistem Republike Srbije, utvrđena…

Детаљније

Osobenosti odnosa s javnošću u oblasti bankarstva i osiguranja

Европска ревија за право осигурања 2  (2022), (стр. 41-48)  АУТОР: Aleksandar Jovičić, Boban Kovačević, Ranka Mitrović Е-АДРЕСА: jovicicaleksandar@yahoo.com. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Predmet ovog rada su odnosi s javnošću i specifičnosti odnosa s javnošću u sektoru bankarstva…

Детаљније

Uporedni trendovi u regulisanju prava oštećenih lica, štetnika i Fonda za nadoknadu šteta prouzrokovanih neosiguranim motornim vozilima kroz pravo subrogacije

Европска ревија за право осигурања 2  (2022), (стр. 18-40)  АУТОР: Qingwu Li, Wei Zou Е-АДРЕСА: qwlawyer@163.com Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  U Kini, pravila Državnog saveta su utvrdila nadležnost Fonda za nadoknadu šteta prouzrokovanih neosiguranim motornim vozilima da…

Детаљније

Upravno pravo na prekretnici i pravna priroda upravnih aktivnosti: Osvrt na neke osobenosti nadzora nad delatnošću osiguranja u Srbiji

Европска ревија за право осигурања 2  (2022), (стр. 9-17)  АУТОР: Mihajlo Rabrenović Е-АДРЕСА: mihajlo.rabrenovic.011@gmail.com. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК:  Upravno pravo se sve češće suočava sa različitim izazovima i rastućim društvenim potrebama koji iziskuju nova inovativna rešenja. Zahtevi…

Детаљније