Категорија Европска ревија за право осигурања

Razlikovanje uslovnih od kumulativnih naknada advokata: uporedna studija procene rizika osiguravača u parnici u Velikoj Britaniji i SAD / Conditional Fees and the Contingency Fees distinction: A comparative study of the UK and US risk assessment for insurers in litigation

Evropska revija za pravo osiguranja Vol. XX, No. 2 (2021), (стр. 41-65) АУТОР(И): Zia AKHTAR Е-АДРЕСА: pglawgraduate@gmail.com Text in Serbian  Text in English  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Sporazumi o uslovnim naknadama u Velikoj Brita- niji i kumulativnim naknadama u SAD za…

Детаљније

Rokovi zastarelosti potraživanja naknade štete iz osnova osiguranja od automobilske odgovornosti / Legal Limitation Periods for Compensation of Damage from Motor Third Party Liability Insurance

Evropska revija za pravo osiguranja Vol. XX, No. 2 (2021), (стр. 33-40) АУТОР(И): Jasmina ĐOKIĆ Е-АДРЕСА: jasmina.djokic@ adriatic.ba Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Radi ostvarenja opšte pravne sigurnosti i zadovo- ljenja načela pravednosti u građansko-pravnim odnosima, zakonom je propisano…

Детаљније

Tržište privatnog zdravstvenog osiguranja u debatama o reformi zdravstvenog sistema u postsocijalističkim zemljama / Private health insurance market in debates on the health system reform in postsocialist countries

Evropska revija za pravo osiguranja Vol. XX, No. 1 (2021), (стр. 55-62)  АУТОР: Zdravko Šolak Е-АДРЕСА: zdrsolak@yahoo.com. Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Debate o reformi finansiranja zdravstvene zaštite u bivšim socijalističkim zemljama u periodu društvenog preobražaja vođene su…

Детаљније

Fakultativna međunarodna pravila u oblasti ugovornog prava reosiguranja / Optional international rules in the field of reinsurance contract law

Evropska revija za pravo osiguranja Vol. XX, No. 1 (2021), (стр. 38-51)  АУТОР: Slobodan Jovanović, Ozren Uzelac Е-АДРЕСА: nsjovanovic@sbb.rs; uzelacozren@ef.uns.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Stanje zakonske neregulisanosti ugovora o reosi- guranju zadržalo se sve do danas. Jedan…

Детаљније