ПАМЕТНИ УГОВОР – РЕВОЛУЦИЈА У УГОВОРНОМ ПРАВУ ИЛИ ЗАМЕНЉИВ КОНСТРУКТ?

Гласник права (2023/2)  (стр. 37-50)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Душица Г. Ковачевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: kovacevicdusica@rocketmail.com

Download Full Pdf  

DOI: 10.46793/GP.1402.37K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Развој информационих технологија нуди прегршт могућности за иновативне појаве међу којима је и паметни уговор (енгл. smart contract). Концепт паметног уговора као савремено решење инкорпорира више димензија технологије стварајући (правне) односе између свог аутора и сагласне стране. У циљу расветљавања стварног места паметног уговора у односу на (уговорно) право у раду се анализирају карактеристике паметних уговора користећи компаративни приступ у контексту класичних уговора. Уједно се указује на предности и ограничења примене паметних уговора кроз објашњење његових замишљених примена на стваран судски случај и кроз појашњење принципа упада у спровођење паметног уговора на примеру ДАО фонда.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

блокчејн, уговорно право, паметни уговор, децентрализација, самоизвршење

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: