Категорија 2 (2023)

КРШЕЊЕ ПРЕТПОСТАВКЕ НЕВИНОСТИ – ПРОБЛЕМ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА

Гласник права (2023/2)  (стр. 65-78) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Срђана Видовић Е-АДРЕСА / E-MAIL: vidovic23@yahoo.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Аутор се у овом раду бави актуелним проблемом у кривичним поступцима и то кршењем претпоставке невиности. Претпоставка невиности…

Детаљније

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА ИЗ УГОВОРА О АЛОТМАНУ

Гласник права (2023/2)  (стр. 53-63) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Андрија Поповић Е-АДРЕСА / E-MAIL: apopovic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Уговор о ангажовању угоститељских капацитета (уговор о алотману) представља специфичну врсту уговора о туристичким услугама. Поменути уговор…

Детаљније

ПАМЕТНИ УГОВОР – РЕВОЛУЦИЈА У УГОВОРНОМ ПРАВУ ИЛИ ЗАМЕНЉИВ КОНСТРУКТ?

Гласник права (2023/2)  (стр. 37-50) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Душица Г. Ковачевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: kovacevicdusica@rocketmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Развој информационих технологија нуди прегршт могућности за иновативне појаве међу којима је и паметни уговор (енгл.…

Детаљније

ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ОДЛУЧИВАЊА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Гласник права (2023/2)  (стр. 23-36) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Никола Милосављевић Е-АДРЕСА / E-MAIL: nmilosavljevic@jura.kg.ac.rs Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: Капацитети вештачке интелигенције отварају нове могућности када је реч о унапређивању рада државних органа. Иако је примена…

Детаљније

СПОРАЗУМ О ТРОШКОВИМА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА – ПОЈАМ, СПОРНА ПИТАЊА И МОГУЋЕ ПРОЦЕСНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ

Гласник права (2023/2)  (стр. 3-21) АУТОР(И) / AUTHOR(S): Јанко Муњић Е-АДРЕСА / E-MAIL: munjicjanko@gmail.com Download Full Pdf   DOI: 10.46793 САЖЕТАК / ABSTRACT: У позитивном кривичном процесном праву Републике Србије предвиђене су три врсте споразума које могу закључити јавни тужилац…

Детаљније

Гласник права 2 (2023)

Download Full Pdf     (doi:10.46793)   Јанко Муњић, СПОРАЗУМ О ТРОШКОВИМА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА – ПОЈАМ, СПОРНА ПИТАЊА И МОГУЋЕ ПРОЦЕСНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ 10.46793.03M 3-21 Никола Милосављевић, ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ОДЛУЧИВАЊА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ 10.46793.23M 23-36 Душица Г. Ковачевић, ПАМЕТНИ УГОВОР – РЕВОЛУЦИЈА У…

Детаљније