Potencijali korišćenja različitih supstrata u procesu proizvodnje biogasa / Potentials of Using Different Substrates in the Process of Biogas Production

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 50- 55)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Nikola Stanković, Srećko Ćurčić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: stankovic.nikola@eps.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-3.50S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Biogas od odgovarajućih sirovina nastaje u biogasnim postrojenjima koja se koriste za proizvodnju električne i/ili toplotne energije u takozvanim CHP ili kogenerativnim postrojenjima. U procesu proizvodnje biogasa koriste se različite vrste supstrata sa odgovarajućim energetskim potencijalom. Potencijalni prinos biogasa od odgovarajućih sirovina izražava se po toni sveže, suve ili organske suve mase razmatranog supstrata. U ovom radu su prikazani potencijali korišćenja različitih vrsta supstrata za proizvodnju biogasa. Naročito je dat osvrt na potencijalni prinos biogasa iz supstrata koji nastaju u stočarstvu kao što su tečni i čvrst stajnjak, zatim iz energetskih biljaka, iz organskog otpada prehrambene industrije, organskog otpada klanične industrije, komunalnih otpadnih voda prehrambene industrije i komunalnog čvrstog organskog otpada.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Biogas, biogasna postrojenja, biomasa, supstrat, metan, organska suva masa

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: