Potrošnja energije i primena obnovljivih izvora energije u postrojenjima za tretman otpadnih voda / Energy Consumption and Application of Renewable Energy Sources in a Wastewater Treatment Plants

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXIV, 2022, (str. 7-15)

АУТОР(И): Natalija Aleksić, Vanja Šušteršič, Nikola Rakić, Dušan Gordić

Е-АДРЕСА: natalija94u@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-3.07A

САЖЕТАК:

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda doprinose uklanjanju zagađivača iz otpadne vode u skladu sa normama i propisima o kvalitetu otpadne vode na izlasku iz postrojenja i samim tim su neizostavni deo u tretmanu otpadnih voda i zaštite vodne sredine. U svakoj fazi tretmana otpadnih voda troši se značajna količina energije. Potreba da se zadovolji brzi rast populacije i strožiji uslovi u pogledu zahteva za kvalitetom efluenta dovela je do povećanja potrošnje energije u postrojenjima za tretman otpadnih voda. Potrošnja energije predstavlja usko grlo u postrojenjima za tretman otpadnih voda, a kako se broj ovih postrojenja širom sveta povećava, pitanje smanjenja potrošnje energije i energetske efikasnosti počinju da privlače pažnju. Takođe, sve ovo doprinosi povećanju troškova u postrojenjima za tretman otpadnih voda. Na potrošnju energije u postrojenjima za tretman otpadnih voda utiče mnogo faktora. Analiza i predviđanje potrošnje energije su ključni faktori za uštedu energije. Međutim, informacije o potrošnji energije i potencijali za obnovu/proizvodnju energije i postizanje energetske efikasnosti u postrojenjima za tretman otpadnih voda su i dalje veoma ograničene. Ovaj rad se bavi pregledom literature i analizira potrošnju energije u ovim postrojenjima kao i mogućnostima povećanja energetske efikasnosti ovih postrojenja kroz upotrebu obnovljivih izvora energije i kroz povrat energije iz samog postrojenja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

postrojenje za tretman otpadne vode, potrošnja energije, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost

ЛИТЕРАТУРА: