Категорија 3, XXIV (2022)

Primena reverznog inženjeringa pri projektovanju radnog kola Peltonove turbine / Using of Reverse Engineering for Design of Peltone Turbine Runner

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXIV, 2022, (str. 87-91) АУТОР(И): Radomir Radiša, Aleksandar Stepanović, Srećko Manasijević, Vesna Mandić, Ljubomir Nešovanović Е-АДРЕСА: Radomir.Radisa@li.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Rad opisuje inovativno rešenje pri revitalizaciji hidrauličnih turbina upotrebom tehnika reverznog inženjeringa i…

Детаљније

Direktni dalekovod kao instrument energetske tranzicije / Direct Electricity Line as an Instrument of Energy Transition

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXIV, 2022, (str. 79-86) АУТОР(И): Branislava Lepotić Kovačević, Ljiljana Hadžibabić, Iva Đinđić Ćosić, Aleksandar Kovačević Е-АДРЕСА: branislava.lepotickovacevic@upes.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Direktni dalekovod je deo strukture elektroenergetskog sistema koji je uređen propisima Evropske unije…

Детаљније

Agro-fotonaponski sistemi kao sinergija poljoprivredne i proizvodnje električne energije / Agro-Photovoltaic Systems as a Synergy of Agricultural and Electricity Production

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXIV, 2022, (str. 72-78) АУТОР(И): Goran Rimac, Ilija Batas Bjelić Е-АДРЕСА: goran.rimac@vojvodina.gov.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Imajući u vidu pogoršavanje uslova za poljoprivrednu proizvodnju usled klimatskih promena, sve je više činilaca koji opravdavaju primenu…

Детаљније

Uporedni prikaz proizvodnje električne energije iz uglja zemalja Evrope sa najvećim udelom: politika i projekcija proizvodnje / Comparative Overview of Electricity Production from Coal of European Countries with the Largest Share: Policy and Production Projection

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXIV, 2022, (str. 63-71) АУТОР(И): Predrag Jovančić, Dragan Ignjatović, Stevan Đenadić Е-АДРЕСА: predrag.jovancic@rgf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Energetski razvoj zemalja Evrope decenijama je bio baziran na uglju. Instalisana snaga svih energetskih kapaciteta koji su…

Детаљније

Pravična tranzicija energetike Srbije – održivost reformi u uslovima nove globalne krize / Just Transition of the Energy Sector in Serbia – Reforms Sustainability in Face of a new Global Crisis

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXIV, 2022, (str. 53-62) АУТОР(И): Petar Đukić Е-АДРЕСА: djukic@tmf.bg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ostvareni rezultati tranzicije energetike Srbije u velikom su zakašnjenju u odnosu na relevantne zemlje Evrope, pa i sveta. Energetski sektor najveći…

Детаљније

Koraci u rekonstrukciji za poboljšanje perfrormansi rada zatvarača na temeljnom ispustu / Reconstruction Steps to Improve Performance of a Dam Bottom Outlet Regulation Gate

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXIV, 2022, (str. 47-52) АУТОР(И): Filip Stojkovski, Sašo Belšak, Robert Broz Е-АДРЕСА: filip.stojkovski@iskraimpuls.si Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Dams and Hydropower plants in the Balkan region, especially in the countries of Ex-Yugoslavia, are coming to…

Детаљније

Novi pristup u upravljanju hidroelektranama zasnovan na neuronskim mrežama / New Approach in Hydropower Plant Control Based on Neural Networks

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXIV, 2022, (str. 39-46) АУТОР(И): Radmila Koleva, Darko Babunski, Emil Zaev, Atanasko Tuneski, Laze Trajkovski Е-АДРЕСА: radmila.koleva@mf.edu.mk Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: A new approach to efficient, faster, and intelligent hydropower plant (HPP) control, where…

Детаљније

Integracija toplotnih pumpi u postojeći energetski sistem u malim i srednjim preduzećima / Integration of a Heat Pump into the Existing Energy System in SMEs

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXIV, 2022, (str. 32-38) АУТОР(И): Dubravka Živković, Davor Končalović, Vladimir Vukašinović, Mladen Josijević, Dušan Gordić Е-АДРЕСА:  dubravka@uni.kg.ac.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Industry processes are characterized by large amounts of energy losses dissipated as waste…

Детаљније

Moguća uloga hidrosistema „Lim-Zapadna Morava“ u obezbeđivanju elektroenergetske, privredne i društvene sigurnosti i stabilnosti u Srbiji / Possible role of “Lim-Zapadna Morava” Hydro System in Providing Power Supply, Economic and Social Security and Stability in Serbia

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXIV, 2022, (str. 25-31) АУТОР(И): Vladimir Šiljkut, Radoš Čabarkapa, Aleksandar Latinović, Jovan Ilić, Dragan Surudžić Е-АДРЕСА: vladimir.siljkut@eps.rs Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Sve izraženije klimatske promene i zagađenje životne sredine uzrokuju smanjenje raspoloživih količina kvalitetne…

Детаљније

Angažovanje generatora i potrebe balansnih rezervi u prisustvu intermitentnih OIE: Studija slučaja elektroenergetskog sistema Srbije / Unit Commitment and Balancing Reserve Needs with Intermittent RES – Serbian Power System Case Study

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXIV, 2022, (str. 16-24) АУТОР(И): Nenad Jovanović Е-АДРЕСА: jovanovic@ldk.gr Download Full Pdf    DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Intermitentna proizvodnja električne energije iz različitih obnovljivih izvora energije dodatno otežava angažovanje generatora (agregata) i planiranje rezervi na organizovanom dan-unapred tržištu…

Детаљније