Direktni dalekovod kao instrument energetske tranzicije / Direct Electricity Line as an Instrument of Energy Transition

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXIV, 2022, (str. 79-86)

АУТОР(И): Branislava Lepotić Kovačević, Ljiljana Hadžibabić, Iva Đinđić Ćosić, Aleksandar Kovačević

Е-АДРЕСА: branislava.lepotickovacevic@upes.rs

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-3.79LK

САЖЕТАК:

Direktni dalekovod je deo strukture elektroenergetskog sistema koji je uređen propisima Evropske unije o tržištu električne energije. Kroz proces transponovanja propisa pod okriljem Energetske zajednice i proces Stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, pojam direktnog dalekovoda definisan je u propisima Republike Srbije koji uređuju oblast energetike. U radu će se uporedno analizirati odredbe propisa Evropske unije i propisa Republike Srbije o direktnom dalekovodu. Biće analizirani efekti regulisanja direktnog dalekovoda u Republici Srbiji i značaj i mogućnosti izgradnje direktnog dalekovoda u kontekstu razvoja prenosnog i distributivnog sistema električne energije. Takođe, analiziraće se efekti propisa o direktnom dalekovodu Republike Srbije na podršku tržištu električne energije i uloga direktnog dalekovoda u razvoju distribuirane proizvodnje električne energije i u energetskoj tranziciji. Na kraju će biti predloženo o čemu bi sve trebalo voditi računa da bi došlo do razvoja tržišta električne energije uz korišćenje potencijala direktnog dalekovoda u postojećem pravnom okviru.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

direktni dalekovod, pravo električne energije, distribuirana proizvodnja električne energije, tržište električne energije, pravo energetike Evropske unije

ЛИТЕРАТУРА:

 • Zakon o energetici izmenjen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o energetici (“Sl. glasnik RS” br. 145/2014 и 95/2018 – drugi zakon i 40/2021)
 • Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije (“Sl. glasnik RS” br. 40/2021)
 • Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije (“Sl. glasnik RS” br. 40/2021).
 • Directive 96/92/EC of the European Parliamentand of the Council of 19 December 1996: concerning commonrules for the internalmarket in electricity, Official Journal of the EU, L 027 , 30/01/1997, 20-29
 • Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC, Official Journal of the EU, L 176, 15/07/2003, pp. 37-56
 • Zakon o ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija („Službeni glasnik RS“ br. 62/06)
 • Directive 2009/72/EC of the EuropeanParliamentand of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, Official Journal of the EU, L 211, 14/08/2009, pp. 55-93
 • Directive (EU) 2019/944 of the EuropeanParliamentand of the Council of 5 June 2019 on commonrules for the internalmarket for electricity andamending Directive 2012/27/EU, Official Journal of the EU, L 158, 14/06/2019, pp. 125-199
 • Stigler, G, The Theory of EconomicRegulation, The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 2, No. 1, pp. 3-21, 1971 https://doi.org/10.2307/3003160
 • Lepotić Kovačević, B, Pravo energetike kao posebna oblast prava, in Proc. susret Kopaoničke škole prirodnog prava, Beograd, Srbija, Vol. 1, No. 9, 2011.
 • Lepotic Kovacevic, B, Energy Law (Serbia), in: Hendrickx, F., (Ed.) International Encyclopaedia of Law, 20, Kluwer Law International, 2013.