Angažovanje generatora i potrebe balansnih rezervi u prisustvu intermitentnih OIE: Studija slučaja elektroenergetskog sistema Srbije / Unit Commitment and Balancing Reserve Needs with Intermittent RES – Serbian Power System Case Study

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXIV, 2022, (str. 16-24)

АУТОР(И): Nenad Jovanović

Е-АДРЕСА: jovanovic@ldk.gr

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE22-3.16J

САЖЕТАК:

Intermitentna proizvodnja električne energije iz različitih obnovljivih izvora energije dodatno otežava angažovanje generatora (agregata) i planiranje rezervi na organizovanom dan-unapred tržištu električne energije. Konvencionalni modeli angažovanja generatora koji uključuju granice povećanja i smanjenja proizvodnje obično se predstavljaju stepenastim matematičkim funkcijama bez jasne razlike između snage i energije. Ovaj rad predstavlja studiju slučaja pristupa planiranju angažovanja generatora za slučaj elektroenergetskog sistema Srbije sa visokim instaliranim kapacitetom varijabilnim OIE, gde su potražnja i proizvodnja električne energije modelirani kao trenutne trajektorije snage. Proizvodnja generatora je modelirana linearnim funkcijama od jednog do drugog vremenskog intervala uzimajući u obzir stvarne putanje povećanja i smanjenja proizvodnje, čime se obezbeđuje efikasnije raspoređivanje rezervi, posebno tokom procesa uključenja i isključenja generatora. Za prikaz rasporeda rezervi pretpostavljaju se 10-minutni i 30-minutni mogući usponi generatora pri čemu su dužni da pruže sekundarne, tercijarne i rezerve u stanju mirovanja u zavisnosti od svojih tehničkih mogućnosti. Studija slučaja elektroenergetskog sistema Srbije predstavlja 24-časovno angažovanje generatora i raspored sekundarne i tercijarne rezerve naviše i naniže tokom vanrednih događaja kada se ne može iskoristiti fleksibilnost rezervi susednih elektroenergetskih sistema. Formulisanje optimizacijskog matematičkog modela urađeno u softveru sistema opšteg algebarskog modeliranja GAMS, a optimizator CPLEX je korišćen u svrhu optimizacije problema.

КЉУЧНЕ РЕЧИ:

balansiranje, OIE, optimizacija, sekundarne i tercijarne rezerve

ЛИТЕРАТУРА: