Simulacija proizvodnje električne energije iz fotonaponskih panela korišćenjem solarnih sistema za praćenje / Simulation of Photovoltaic Panels Electricity Generation Using Solar Tracking Systems

Energija, ekonomija, ekologija, 3, XXV (2023) (стр 45- 49)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Andreja Stefanović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: andreja2202@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI: 10.46793/EEE23-3.45S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Krovovi i zidovi zgrada predstavljaju značajnu lokaciju za instalaciju fotonaponskih sistema u urbanim sredinama. Soliteri, sa specifičnim prostornim oblikom, pružaju mogućnost instalacije ovih sistema i na krovu i na spoljašnjim zidovima. Jedan od mogućih načina povećanja efikasnosti solarnih sistema je korišćenje solarnih sistema za praćenje koji maksimizuju proizvodnju električne energije. U ovom radu je izvršena simulacija proizvodnje električne energije fotonaponskih sistema postavljenih na krovu i zidovima solitera u gradu Kragujevcu u Srbiji, uz korišćenje fiksne instalacije i instalacija koje koriste jednoosni i dvoosni sistem za praćenje Sunca. Simulacija je izvedena u programu EnergyPlus. Rezultati pokazuju da je korišćenjem solarnih sistema za praćenje moguće ostvariti značajna povećanja proizvedene električne energije, naročito korišćenjem dvoosnog sistema kod solarnih sistema nepovoljne orijentacije.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

fotonaponski paneli, solarni sistem za praćenje, simulacija, EnergyPlus

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: