Категорија Услуге и права корисника (2020)

Високо образовање у ванредном стању

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 621-629 АУТОР(И): Дејан Матић Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматра утицај глобалне кризе настале услед појаве пандемије изазване новим корона вирусом на услужну делатност у области високог…

Детаљније

Услуга високог образовања и проблем временског рока за завршетак докторских академских студија

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 611-620 АУТОР(И): Срђан Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Законска решења високог образовања у Србији носе са собом проблеме чија примена у пракси може изазивати проблеме. Сведоци смо у протеклим…

Детаљније

Порески обвезник у улози корисника пореских услуга као превенција пореског криминалитета

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 595-607 АУТОР(И): Ванда Божић, Сузана Димић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Пореским захватањем обезбеђују се средства за оптимално функционисање друштвеног поретка. Због тога што се опорезивањем смањује расположиви доходак, порески…

Детаљније

Јавно-услужна димензија економске дипломатије у ери глобализације

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 583-594 АУТОР(И): Миливоје Лапчевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду биће размотрене основне теоријске поставке делатности економске дипломатије, као, по много чему, специфичног сегменета савремене дипломатије. Аутор ће…

Детаљније

Правни положај јавног бележника

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 569-581 АУТОР(И): Тамара Ђурђић Милошевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Установа јавног бележништва представља један од најзначајнијих института савременог права који доприноси већем степену правне сигурности, превенцији спорова, растерећењу судова.…

Детаљније

Пружање услуга у јединицама локалних самоуправа и оптимизација административних процедура

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 553-567 АУТОР(И): Јелена Вучковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Локална самоуправа је један сложени систем управљања (Holding Company) који непосредно пружа разне услуге локалној заједници или пак управља системом пружања…

Детаљније

Правни оквир електронске управе у Србији

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 523-551 АУТОР(И): Милан Палевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се полази од основних питања у вези са електронском управом и указује на фазе у њеном развоју. Управа информатичких…

Детаљније

Комунална милиција у Републици Србији као услужни сервис грађана

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 503-521 АУТОР(И): Жељко Никач Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду је указано на оснивање Комуналне полиције (милиције) у Републици Србији, посебно на легислативна решења и сервисну улогу коју ова…

Детаљније

Етички и правни аспекти узимања органа од умрлих малолетних лица

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 483-500 АУТОР(И): Тамара Младеновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Трансплантација органа је, као изузетно захтевна, али важна медицинска интервенција, одувек пружала значајан простор супротстављању различитих правних и етичких принципа. Разматрањем…

Детаљније

Хибридна права као правни оквир за пружање хибридних услуга: примјер сурогатства

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 467-481 АУТОР(И): Драган Дакић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Општи циљ овог рада је да истражи да ли хибридна права која се стварају у оквиру регионалног система заштите људских права…

Детаљније