Категорија Услуге и права корисника (2020)

Пружање услуга на даљину и од куће за време ванредног стања

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 107-116 АУТОР(И): Бојан Урдаревић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Последњих година, нарочито са развојем електронског пословања и трговине, све је заступљенији, тзв. флексибилни модел запошљавања, односно рад ван просторија послодавца…

Детаљније

Меродавно право за уговор о дистрибуцији у међународном приватном праву Србије

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 75-106 АУТОР(И): Славко Ђорђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Овај рад се бави одређивањем меродавног права за уговор о дистрибуцији са елементом иностраности. Сам „процес“ одређивања меродавног права започиње квалификацијом,…

Детаљније

Eлектронски маркетинг и друштвене мреже

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 67-74 АУТОР(И): Игор Камбовски Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Савремено дигитално друштво је настало под силним утицајем интернета, његове глобалне експанзије и доступности. Интернет је омогућио потпуно нов начин приступања…

Детаљније

Начело хуманости као основ будућности услужне економије

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 53-64 АУТОР(И): Јелена Јанковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Руководећи се ставом да експлoaтација савремених средстава дигиталне комуникације и електронске трговине, у великој мери, утиче на квалитет услужних активности, у…

Детаљније

Услужно право – потврда стварања и вриједности даљњег обликовања и развоја

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 39-51 АУТОР(И): Срећко Јелинић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор полази од тезе о уговору о пружању услуга као посебне врсте уговора што, по њему, само по себи упућује на…

Детаљније

Права корисника услуга

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 21-38 АУТОР(И): Снежана Миладиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет овог рада су права корисника услуга. Бавићемо се правима и заштитом права која припадају финалним потрошачима и пословним купцима, по…

Детаљније

Право корисника на приступачност услуга

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 3-20 АУТОР(И): Миодраг Мићовић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Право које је оспоравано, а данас привлачи посебну пажњу је право на задовољавање основних потреба. Од уопштене констатације, без конкретизације граница…

Детаљније