Категорија Услуге и права корисника (2020)

Говор мржње у медијима

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 1003-1017 АУТОР(И): Ружица Кијевчанин Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Савремено доба и развој технологије намеће друштву нова правила понашања и комуникације, у циљу обезбеђивања лагоднијег живота. Данас је скоро незамисливо…

Детаљније

Римска и модерна концепција ропства

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 975-988 АУТОР(И): Рози Дајани Сантос де Брито Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Il diritto romano fu accusato di legittimare la schiavitù nell’antichità e l’individualismo nella modernità. Il presente articolo cerca…

Детаљније

Правни основ и критеријуми за стицање порекла робe

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 961-974 АУТОР(И): Дијана Савић Божић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Порекло робе се одређује приликом извоза робе да би се остварило право ослобођења царине на робу у земљи у коју…

Детаљније

Правне последице осуде и вођење казнене евиденције за правна лица која су учинила кривично дело

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 945-960 АУТОР(И): Иван Д. Милић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У појединим случајевима новчана казна није кривична санкција која најтеже погађа осуђено правно лице. Некада су по правно лице строже…

Детаљније

Казна по мери учиниоца „милосрдног убиства“

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 923-944 АУТОР(И): Драгана Петровић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ова прича обојена тамним колоритом припада посебној реалности. Махом везана за изразите крајности, овде непрекидно пулсирају ужасни страхови, жестока спотицања, заблуде,…

Детаљније

Стварање етичких кодекса

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 911-921 АУТОР(И):  Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Стварање правних аката понекад је дуготрајан и мукотрпан процес. За приступање овом процесу, нормотворац је дужан да добро познаје право, али и друге…

Детаљније

Утицај новог јавног менаџмета на приватизацију јавних служби

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 891-909 АУТОР(И): Зоран Јовановић Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Јавне услуге којима се задовољава интерес друштвене заједнице у савременим условима, пружају управне организације, тржишни субјекти или управна организација и приватни…

Детаљније

Европско друштво – нова правна форма привредног друштва у услужном праву Републике Србије

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 875-889 АУТОР(И): Мирослав Милосављевић, Исидора Милошевић, Јелена Милосављевић Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Циљ истраживања је европско друштво, нова правна форма привредног друштва, које се у правни систем Републике Србије…

Детаљније

Уједначавање положаја инсолвентних правних и физичких лица увођењем личног банкрота

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 851-873 АУТОР(И): Владимир Козар Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду су анализиране сличности и разлике између положаја инсолвентних привредних друштава и других правних лица, у односу на режим који…

Детаљније

Утицај директних страних инвестиција на привредни раст Србије у светлу легислативних реформи

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 837-849 АУТОР(И): Маријана Дукић Мијатовић, Надежда Љубојев Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Ауторке су у истраживању изучавале легислативну базу за директна страна улагања код нас, а све у циљу утврђивања…

Детаљније