Казна по мери учиниоца „милосрдног убиства“

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 923-944

АУТОР(И): Драгана Петровић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.923P

САЖЕТАК:

Ова прича обојена тамним колоритом припада посебној реалности. Махом везана за изразите крајности, овде непрекидно пулсирају ужасни страхови, жестока спотицања, заблуде, могућности злоупотребе, контраверзна решења… Овде је сваки експлицитни одговор опасан, оптерећујући, мимо сваке логике. Разапета између разноврсних идеја до оне – да је живот део аранжмана у коме једно људско биће има право на достојанствену смрт, опстаје гомила непрозирних и противречних ситуација у којима схватиш – проблем нас превазилази, увлачи у „живо блато“. То је очигледно дуго путовање у непознато на коме се не могу избећи одређена непристајања, отпори и предрасуде, без обзира на решења цивилизацијске, културне и индивидуалне остварености. Личимо једни на друге. Животи нам се разликују, али крај је исти. Увек се дешава у „уском кругу“, у једној тачки – тачки прекида. Наше је да то прихватимо и са тим живимо. По томе је смрт важна исто толико колико и сам живот. Зато је и гомила питања која овде искрсавају изузетно важна и зато се аутор одлучио да разматра нека од њих – и све то у оквиру значајних друштвених промена и измењеног односа према животу човека као најзначајнијем људском праву и праву на смрт као очигледно најспорнијем човековом праву.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

казна, убиство, милосрђе, узроци, промене и решења.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Доленц, М., Тумач Кривичног законика Краљевине Југославије, Загреб, 1930.
 • Ђорђевић, М., Ђорђевић, Ђ., Кривично право са основама привреднопреступног и прекршајног права, Београд, 2009, стр. 91.
 • Живановић, Т., Основи кривичног права, Општи део, Београд, 1935.
 • Живановић, Т., Основи кривичног права Краљевине Југославије, Општи део, књ. I, Београд, 1935.
 • Лопичић, Ђ., Кривична одговорност за навођење на самоубиство и помагање у самоубиству, Правни живот, бр. 9/1995.
 • Мала енциклопедија, Просвета, Београд, 1959.
 • Мариновић, С., Право на смрт (еутаназија), Подгорица, 1996.
 • Медицинска енциклопедија, Загреб, 1959.
 • Мемедовић, Н., Самоубиство и право на живот, Правни живот, бр. 9/1997.
 • Миленковић, М., Еутаназија или убијање из милосрђа, Скопље, 1940.
 • Митровић, Г., Проблем еутаназије кроз историју људског друштва са посебним освртом на правна схватања овог проблема, Адвокатура, вол. 7, бр. 2/1981.
 • Никетић, Г., Кривични законик, објашњења – пракса – споредно законодавство, Београд.
 • Nowak, М., Право на живот – Коментар чл. 6. Међународног пакта о грађанским и политичким правима, Правни живот, том I, бр. 9/1996.
 • Стојановић, З., КЗ РС из Уводних објашњења, Београд, 2005.
 • Фрејзер, Џ., Златна књига (II том), Београд, 1972.
 • Цетинић, М., Еутаназија и самоубиство, Зборник радова: Убиства и самоубиства у Југославији, Копаоник, март 1998.
 • Чејовић, Б., Кривичноправни проблеми трансплантације делова човечијег тела, Београд, 1974.
 • http//euthanasia.com/history.html.
 • https://www.copyright.com/ccc/basicSearch.do?FriMar 26.06:14:24.2010
 • http://www.rights.org/deathnet/usc2.html
 • http://www.rights/deathnet/survey.html