Утицај новог јавног менаџмета на приватизацију јавних служби

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 891-909

АУТОР(И): Зоран Јовановић

Download Full Pdf

DOI: 10.46793/UPK20.891J

САЖЕТАК:

Јавне услуге којима се задовољава интерес друштвене заједнице у савременим условима, пружају управне организације, тржишни субјекти или управна организација и приватни субјект заједно путем различитих аранжмана, све у зависности од општеприхваћене концпеције улоге државе у јавном управљању. Поједине државе, које ће бити предмет анализе, зашле су далеко дубље у менаџерство него друге земље, јер су владе схватиле да нису морале да пружају робу и услуге грађанима, ако нису могле да гарантују да ће услуге бити пружене правично, што је допринело брзој и ефикасној реформи јавне службе. Држава (управа) постаје (остаје) само кординатор јавних политика који обезбеђује правичност у обезбеђивању услуга грађанима, а престаје бити и њен неприкосновени непосредни извршилац.

У раду аутор анализира утицај новог јавног менаџмента на приватизацију јавних служби у Сједињеним Америчким Државама и у земљама вестминстерских система (Канада, Велика Британија и Аустралија). Приватно пружање јавних услуга већ је дуго део ефикасног и ефективног управљања у наведеним државама. У јеку реформи новог јавног менаџмента које су се широм света прошириле од осамдесетих година прошлог века, па надаље, све је веће интересовање за приватно управљање и власништво над кључним јавним службама на свим нивоима власти. Кључно питање за владе које разматрају приватизацију јавних услуга је да ли приватне фирме пружају квалитетније услуге од својих партнера у јавном сектору. У поређењу са перформансама организација приватног сектора, квалитет резултата који пружају јавне службе је тешко измерити и надгледати у данашњим условима. Из тих разлога се, понекад, мисли да приватне фирме можда немају потребне способности да се баве свим елементима ефикасног управљања јавним услугама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

нови јавни менаџмент, приватизација јавних служби, јавне услуге, тржишни субјекти, јавна добра, приватни сектор.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Australian National Audit Office, Performance Management in the Australian Public Service, ANAO Audit Report No. 6/2004–2005, http://www.anao.gov.au/uploads/documents/2004- 05_Audit_Report_6.pdf
 • Baizas, D., P., Privatization: Is It Truly In The Public Interest?, 2014, https://patimes.org/ privatization-public-interest/
 • Beresford, P., Redistributing profit and loss: The new economics of the market and social welfare, Critical Social Policy 25(4)/2005, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ 0261018305057025
 • Bowie, S.L., Privatized management in urban public housing: A comparative analysis of social service availability, utilization and satisfaction, Social Work, 49(4)/2004, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15537179
 • Glenn, B., J., Privatisation as a Strategy in the United Kingdom, the United States and Beyond, Domestic Policy Discourse in the US and the UK in the ‘New World Order’, Cambridge Scholars Publishing (Edited by Maguire, L., chapter seven), 2010.
 • Government Privatization History, Examples, and Issues, Commission on Government Forecasting and Accountability, Stratton Office Building Springfield, Illinois, 2006, http://cgfa.ilga.gov/Upload/2006Gov_Privatization_Rprt.pdf
 • Goodman, J. B., Loveman, G. W., Does Privatization Serve the Public Interest?, Harvard Business Review. https://hbr.org/1991/11/does-privatization-serve-the-public-interest
 • Давитковски, Б., Павловска-Данева, А., Лончар, З., Наука о управи, Подгорица, 2012. Donnell, M. O., Allan, C., Peetz, D., The New Public Management and workplace change in Australia, 1999, http://wwwdocs.fce.unsw.edu.au/orgmanagement/WorkingPapers/wp126.pdf
 • Dunlop J. M., Privatization: How government promotes market-based solutions to social problems, https://ojs.scholarsportal.info/windsor/index.php/csw/article/download/5728/4674?inline=1
 • Ђулабић, В., Повеље јавних служби: покушај подизања квалитете јавне управе и јачање улоге грађана, Зборник радова: Јавна управа, наставни материјали, Загреб, 2006.
 • Ђулабић, В., Могућности и ризици примјене тржишних инструмената у јавној управи, Загреб, 2014.
 • Executive Order 12607—President’s Commission on Privatization, https://www.presidency.ucsb.edu/ documents/executive-order-12607-presidents-commission-privatization
 • Implemeting privatization: the UK experience, https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/ symp_mar02_uk_treasury_priv_guide_e.pdf
 • Carroll, P., Steane, P., Australia, the New Public Management and the new millennium, New Public Management, Current trends and future prospects, Chapter 12, (eds. K. McLaughlin, S. P. Osborne, E. Ferlie), London – New York, 2003.
 • Cox, A., Harris, L., Parker, D., Privatisation and Supply Chain Management, On the effective alignment of purchasing and supply after privatisation, London and New York, 1999, http://digilib.umpalopo.ac.id:8080/jspui/bitstream/123456789/145/1/0415173000 Privatisa tion%20and%20Supply%20Chain%20Management.pdf
 • MacDermott, K., Whatever happened to frank and fearless? The systems of New Public Management and the ethos and behaviour of the Australian Public Service, Discussion Paper 20/07, 2007, http://www.democraticaudit.anu.edu.au/papers/20071019macdermottaps.pdf
 • Parker, D., The UK’s privatisation experiment: the passage of time permits a sober assessment, CESifo Working Paper No. 1126, 2003, https://www.researchgate.net/ publication/5001632_The_UK’s_Privatisation_Experiment_The_Passage_of_Time_Permits_a_Sober_Assessment
 • Privatization Toward More Effective Government, Report of the President’s Commission on Privatization,1988, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015017633325&view=1up&seq=11
 • Field J. E., Peck E., Public-private partnerships in healthcare: The manager’s perspective, Health and Social Care in the Community 11(6), 2003, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/14629580