Категорија Услуге и права корисника (2020)

Тржишна координација предузета с циљем нарушавања конкуренције

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 819-836 АУТОР(И): Стефан Шокињов Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Нарушавање конкуренције не сме бити, алтернативно, било циљ било последица споразума тржишних субјеката. Забрањени „по циљу“ су они рестриктивни споразуми који…

Детаљније

Мере борбе са covid – 19 у светлу српских прописа о сузбијању епидемија

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 797-817 АУТОР(И): Нина Планојевић Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет ауторових разматрања су четири најважнија правна акта донета до средине априла 2020. и мере прописане њима за борбу са епидемијом…

Детаљније

Изванбрачна заједница у насљедном праву – компаративна анализа

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 763-796 АУТОР(И): Снежана Миладиновић, Бланка Качер Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Насљедноправни учинак изванбрачне заједнице је од изнимног и уз то све већег значења за грађанскоправну сферу, али и живот…

Детаљније

Фалсификовање лекова и медицинских средстава – оправданост и карактеристике кривично-правне реакције

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 741-761 АУТОР(И): Снежана Соковић Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У активностима сузбијања фалсификованих медицинских производа преклапају се интереси и интервенције различитих грана приватног и јавног права, права интелектуалне својине, медицинског…

Детаљније

Дискриминација Рома пружањем услуга друштвних мрежа

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 727-740 АУТОР(И): Радоје Брковић, Вeлисaв Maркoвић Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Дискриминација, заједно са сиромаштвом, основна је препрека социјалном укључивању Рома и Ромкиња. Када је реч о областима у којима…

Детаљније

О улогама „зелених“ пореза као економских инструмената за заштиту животне средине

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 715-725 АУТОР(И): Предраг Стојановић Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Деценијама уназад државе прихватају и у своје правне системе уводе различите пореске облике путем којих се тежи инсталирати концепт одрживог развоја.…

Детаљније

Медијске услуге и права корисника медијских услуга са аспекта кривичноправне заштите

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 703-711 АУТОР(И): Јасмина Крштенић, Садмир Каровић Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Модеран начин живота олакшан могућностима нових технологија јесте корист коју човек има у 21. веку, али велика предност може…

Детаљније

Приговор у управном поступку и заштита права корисника јавних услуга

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 683-701 АУТОР(И): Милан Рапајић Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Закон о општем управном поступку из 2016. године је истински нов закон који је увео низ новина како у систем правних…

Детаљније

Лекарска грешка и професионална кривица здравствених радника

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 663-681 АУТОР(И): Александра Павићевић Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматра појам и сврсисходност института лекарскa (стручна) грешкa у позитивном српском праву (Закон о здравственој заштити), затим у…

Детаљније

Правно адекватна узрочност у случајевима грађанскоправне одговорности због повреде медицинског стандарда (укључујући информирани пристанак на темељу података добивених од робота)

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 633-662 АУТОР(И): Бланка Качер, Хрвоје Војковић Download Full Pdf DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У оквиру грађанскоправне одговорности за лијечничку погрешку, концепција правно адекватне узрочности у хрватској, српској и словенској пракси представља синтезу…

Детаљније