Категорија Услуге и права корисника (2020)

Правни значај биомедицинске услуге чувања репродуктивних ћелија малолетног лица

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 451-466 АУТОР(И): Вељко Влашковић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Законом о биомедицински потпомогнутој оплодњи из 2017. гodiне, проширен је круг субјеката којима, под одређеним условима, припада право на одложену употребу…

Детаљније

Увођење антиципираних наредби пацијената у српско право: предности и ограничења овог института

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 435-449 АУТОР(И): Драгица Живојиновић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Република Србија, као и још неколико европских држава,  чланица Савета Европе, спада у ред оних које још нису регулисале институт антиципираних…

Детаљније

Услуге стручног саветника у кривичном поступку

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 417-432 АУТОР(И): Марија Милојевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У овом раду аутор анализира појам стручног саветника који је у наше законодавство уведен новим Закоником о кривичном поступку из 2011.…

Детаљније

Адвокатура и бесплатна правна помоћ

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 405-416 АУТОР(И): Урош Радуловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: С обзиром на то да је Република Србија усвојила Закон о бесплатној правној помоћи, по којем су као пружаоци бесплатне правне…

Детаљније

Правноисторијски поглед на адвокатску професију у српском праву

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 393-404 АУТОР(И): Биљана Гавриловић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Предмет анализе у раду је адвокатура у српском праву током XIX и почетком XX века. Наиме, у другој половини XIX века…

Детаљније

Електронске комуникационе услуге кроз праксу суда правде

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 377-390 АУТОР(И): Соња Лучић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор је у раду анализирао пресуде Суда правде ЕУ које за предмет имају материју електронских комуникационих услуга. Осим тога, аутор је…

Детаљније

Библиотека Асинија Полиона (bibliotheca asini pollionis): прва јавна библиотека у старом Риму

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 367-376 АУТОР(И): Срђан Владетић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Захваљујући грчком утицају, најпре појединаца, а затим и освајањем, Римљани долазе у контакт са књигама и библиотекама. Прве римске библиотеке биле…

Детаљније

Услуге без којих се не може – погребне услуге

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 347-365 АУТОР(И): Драган Батавељић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: Аутор у раду указује на једну групу услуга, која је веома бројна и значајна, али недовољно истражена, јер се о њој…

Детаљније

Услуге од општег (јавног) интереса – модел за унапређење њиховог пружања

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 329-345 АУТОР(И): Мирјана Кнежевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У раду се разматрају достигнути ниво, могућности и правци реформи у области вршења делатности од општег интереса, тј. пружања услуга од…

Детаљније

Фитнес као услужна делатност

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 297-325 АУТОР(И): Ненад Ђурђевић Download Full Pdf  DOI: 10.46793 САЖЕТАК: У савременом свету је опште прихваћено да су спортске активности корисне како за развој личности тако и за одржавање доброг здравља,…

Детаљније