Библиотека Асинија Полиона (bibliotheca asini pollionis): прва јавна библиотека у старом Риму

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 367-376

АУТОР(И): Срђан Владетић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.367V

САЖЕТАК:

Захваљујући грчком утицају, најпре појединаца, а затим и освајањем, Римљани долазе у контакт са књигама и библиотекама. Прве римске библиотеке биле су приватне колекције војсковођа и богатог слоја. Развој јавних библиотека почиње крајем 1. века п.н.е. оснивањем библиотеке Асинија Полиона (Asinius Pollio). У раду ће бити указано на то када, како и где је ова библиотека основана. Затим, каквим библиотечким фондом је располагала и ко је сачињавао особље библиотеке. На крају, биће у указано и на услуге које је ова библиoтека пружала својим корисницима, као и на њен значај и утицај на рад других римских јавних библиотека.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

стари Рим, Асиније Полион, atrium Libertatis, јавна библиотека.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Affleck, M. K., Roman Libraries During the Late Republic and Early Empire: with Special Reference to the Library of the Pliny the Elder, University of Queensland, 2012
 • Boyd, E., Public Libraries and Literary Culture in Ancient Rome, The University of Chicago Press, 1915.
 • Гај Плиније Млађи, Писма, превео Вилхар А., Српска књижевна задруга, Београд, 1982.
 • Гај Светоније Транквил, Дванаест римских царева, пријевод Хосу С., Напријед, Загреб, 1978.
 • Dio’s Roman History, with an English Translation by Earnest Cary, Vol. VIII, London,:William Heinemann, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1925.
 • Dix, T. K., Public Libraries in Ancient Rome: Ideology and Reality, Libraries & Culture, Vol. 29, No. 3/1994.
 • Касон, Л., Библиотеке старог, света (превод: Љубановић Г.), Clio, 2004.
 • Квинт Хорације Флак, Целокупна дела, I, превод Атанасијевић М., Народна библиотека Вук Караџић,Крагујевац, 2005.
 • Livy, with an English Translation, Vol. XIII, translated by Schlesinger, A. C., London, William Heinemann LTD, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1951
 • Martial, Epigrams, with an English Translation by Walter, C. A., Ker, M. A.,, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, London, William Heinemann LTD, 1950.
 • Марко Фабије Квинтилијан, Образовање говорника, Веселин Маслеша, Сарајево, 1985.
 • Марко Тулије Цицерон, Писма Атику, II, превод: Савић Ј., Видовић, Г., Димитријевић, Д., Федон, Београд, 2013.
 • Marcus Vitruvius Pollio, Deset knjiga o arhitekturi, prevod Lopac, M., Svjetlost, Zagreb, 1990. Nichols, F. M.,The Marvels of Ancient Rome or a picture of golden city, London: Ellis and Elvey, Rome: Spithoever, 1889.
 • Ovid, Tristia: ex Ponto, with an English Translation by Wheller, A. L., Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, London, William Heinemann LTD, 1939.
 • Pliny, Natural History, with an English translation by Rackham, H., Vol. II, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, London, William Heinemann LTD, 1961.
 • Plutarh, Usporedni životopisi, I, August Cesarec, Zagreb, 1988.
 • Петроније Арбитер, Сатирикон, Српска књижевна задруга, Београд, 1976.
 • C. Suetonii Tranquili, De Grammaticis et Rethoribus, GISSAE, Prostat apud 10 Rickerum, 1854. Fotheringham, J. K., Eusebii Pamphili Chronici canones. London: Humphrey Milford, 1923. Harris, M. H., History of libraries in the Western World, Metuchen, N.J., 1995.
 • Херодотова Историја, Арсенић, М., Матица српска, 1959, Нови Сад. Clark, J. W., The Care for Books, Cambridge University Press, 1901.
 • Cicero, Oratory and Orators, with his Letters to Quintus and Brutus, tranaslated or edited by J. S. Watson, London: George Bell and Sons, York Street, Covent Garden, 1891.
 • The Geography of Strabo with an Engish Translation by Horace Leonard Jones, vol. 6, London, William Heineman LTD, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1960.
 • The Letters of Cassiodorus, with Translation by Hodgkin, T., London: Henry Frowde, 1886.
 • The Correspodence of Marcus Cornelius Fronto, Edited and for the first time translated by Haines, M. A., London,:William Heinemann, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1919.
 • The Attic Nights of Aulus Gellius, Translated into English by W. Beloe, Vol. I, printed for J. Jonson, St. Paul’s Church-Yard, 1795.