Електронске комуникационе услуге кроз праксу суда правде

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 377-390

АУТОР(И): Соња Лучић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.377L

САЖЕТАК:

Аутор је у раду анализирао пресуде Суда правде ЕУ које за предмет имају материју електронских комуникационих услуга. Осим тога, аутор је посветио пажњу и анализи појединих одредби директива ЕУ које, такође, уређују материју електронских комуникационих услуга. Анализа праксе Суда правде ЕУ и директива ЕУ има вишеструку важност за Републику Србију која се налази у процесу преговора о приступању ЕУ. Један од незаобилазних услова који морају бити испуњени током процеса преговора и приступања Србије ЕУ је, између осталог, потпуно усклађивање националних прописа са прописима ЕУ у области електронских комуникација. Ова обавеза не постоји само за државе кандидате за учлањење у ЕУ, него и за све државе чланице ЕУ.

У закључном делу текста аутор је указао на значај телекомуникација, као профитабилне привредне гране. Као последица технолошких промена, у последњих неколико деценија у области телекомуникација се дешавају крупне промене. Ове промене за последицу имају неопходност увођења регулативе, односно регулаторне реформе на међународном и националном нивоу. Анализирана пракса Суда правде ЕУ, односно регулатива ЕУ која се односи на електронске комуникације ће бити од велике користи приликом евентуалне израде Закона о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама, односно примене новог Закона.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

електронске комуникационе услуге; нови регулаторни оквир; услуга електронске поште на интернету; услуга SkypeOut; ОТТ услуге.

ЛИТЕРАТУРА:

 • BEREC,        Нацрт       Извештаја       о        ОТТ        услугама,       BoR        (16)        35. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi3_q2TwsLoAhWLw4sKHWPaDdEQFjALegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fberec.europa.eu%2Feng%2Fdocument_register%2Fsubject_matter%2Fberec%2Fdownload%2F0%2F5751-berec-report-on-ott-services_0.pdf&usg=AOvVaw1EJMH-2nvF0i_zo_S-k1jC.
 • Assion, S., Anmerkung zu den Urteilen des EuGH vom 5. Juni 2019 und vom 13. Juni 2019 zu EuGH, Urteil vom 13.06.2019, C-193/18, Netzwirtschaften&Recht 2019.
 • Gersdorf, H., Telekommunikationsrechtliche Einordnung von OTT-Diensten am Beispiel von Gmail, Kommunikation&Recht, бр. 2/2016.
 • Grünwald, A.,Nüssing, C., Kommunikation over the Top – Regilierung für Skype, WhatsApp oder Gmail, Multimedia und Recht, бр. 2/2016.
 • Kühling, J.,Schall, Т., WhatsApp, Skype & Co. – OTT-Kommunikationsdienste im Spiegel des geltenden Telekommunikationsrechts, Computer und Recht, бр. 2/2015.
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24216a.
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1547633333762&uri=CELEX:32018L1972.
 • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548257332745&uri=CELEX:32018R1971.
 • http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-518/11&language=EN.
 • http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-193/18.
 • http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/18.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/UPC_Nederland.
 • https://dazeinfo.com/2013/04/30/with-19-billion-messages-mobile-messaging-apps-to- obliterate-sms-eventually-study/.
 • http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-193/18.
 • https://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/.