Фитнес као услужна делатност

XXI век – Услуге и права корисника (2020) стр. 297-325

АУТОР(И): Ненад Ђурђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/UPK20.297DJ

САЖЕТАК:

У савременом свету је опште прихваћено да су спортске активности корисне како за развој личности тако и за одржавање доброг здравља, побољшање физичких квалитета, већег личног задовољења, бољег и сврсисходнијег коришћења слободног времена и побољшање квалитета живота. Фитнес је једна од пет најпопуларнијих спортских активности у Републици Србији, која се обавља у преко 2000 организација са око пола милиона вежбача. Он је, међутим, и стил живота, који човеку омогућава да буде ефикаснији у свакодневном животу и да се боље носи са стресом. Аутор у раду разматра питања место фитнеса у систему спорта у Републици Србији, економски значај фитнеса као услужне делатности у Европи и Републици Србији, ко су пружаоци услуга фитнеса и које услове треба да испуне да би обављали делатност.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

спорт, фитнес, услуге, здравље, спортске делатности, фитнес центар

ЛИТЕРАТУРА:

 • Дојчиновић, С., Промоција фитнеса као модерне спортско-рекреативне активности, Зборник радова са Прве међународн еконференције „Спортске науке и здравље“, Бања Лука, 2011.
 • Ђурђевић, Н., Коментар Закона о споречавању допинга у спорту, Крагујевац, 2008.
 • Владимировна Ефремова, М., Владимировна Чкалова, О., Константиновна Бошман, Т.,
 • ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: теория и практика, бр. 21/2015.
 • Енциклопедија Британика – сажето издање, 3. књ. Београд, 2005.
 • Jakič, Н., Primerjava odnosov in stališč do osebnega trenerstva v Nemčiji in Sloveniji, diplomsko delo, Fakulteta za šport, Ljubljana, 2011.
 • Кртинић, Г., Учесталост повреда код интензивно физички активних адолесцената, докторска дисертација, Медицински факултет Универзитета Нови Сад, 2014.
 • https://fitt.rs/da-li-je-fitnes-fizicki-izgled-ili-je-fitnes-zdravlje-tela/
 • https://www.wikiwand.com/de/Fitness
 • https://www.blic.rs/biznis/privreda-i-finansije/korona-i-fitnes/93p1nrl
 • https://www.ispo.com/en/companies/fitness-boom-europe-continues-industry-grows- constantly
 • http://www.fitness-trainingsplan, de/fitnesstraining/
 • https://lehrerfortbildung-bw.de/u_mks/sport/gym/bp2004/fb2/07_bspl2/fitnessbegriff.pdf
 • https://fitvolution.de/was-ist-fitness/
 • http://www.sportunterricht.de/lksport/wasistfitness.html
 • https://fitnes-uciliste.hr/sto-je-fitnes/
 • https://www.cover.rs/gagazin/10-fitnes-trendova-koji-ce-obeleziti-2020/
 • httpp://www.pharma.hr/download.asph?file=/Upload/sociologija/Definicija%20zdravlja%20SZO.ppt
 • https://www.mos.gov.rs/public/documents/upload/sport/inspekcija/ANALIZA%20REALIZACIJE%20STRATEGIJE%20RAZVOJA%20SPORTA%20I%20AP%20za%20period%202014-2018.%20godine1.pdf https://www.fitness.com.hr/vjezbe/savjeti-za-vjezbanje/Fitness-fit.asp.ringsport.rs/fitnes-i-zdravlje/t-35